Klik op "De Bakeman" om de inhoud van de recentste nummers van ons tijdschrift te raadplegen.
Klik op het fototoestel om een bezoekje te brengen aan het fotogedeelte van onze website.
Klik op de filmrol om een bezoekje te brengen aan het filmgedeelte van onze website.

 

Archief  

 

- Documentatiecentrum -

 

Heemkundig Documentatiecentrum


EÚn van de grote opdrachten van een heemkundige en/of kunstkring is de "heemschut", dit betekent zorg dragen voor en bewaren van het heemkundig erfgoed. Een heemkundige kring is m.a.w. ook een verzamelaar.

In ons lokaal (geopend in het jaar 1991) op de eerste verdieping van het Stadhuis van Stokkem, beschikken we over een eigen ruimte waar we in goede omstandigheden onze groeiende collectie kunnen bewaren, ontsluiten en op afspraak toegankelijk stellen voor het publiek. Naast onze leden zijn ook studenten, vorsers naar ons/hun verleden (vb: stamboomonderzoek) en andere belangstellenden welkom. Raadplegingen zijn gratis.

 

U kunt bij ons terecht voor het raadplegen van:

 

* Doopregisters van de parochie vanaf 1606 tot 1950

* Begrafenisregisters van de parochie vanaf 1727 tot 1995

* Huwelijksregisters van de parochie vanaf 1606 tot 1956

* Inventaris van de inhoud, de foto's en tekeningen van ons eigen tijdschrift "De Bakeman"

* Inventaris van doodsprentjes

* Groot aantal heemkundige en historische werken

* Verzameling tijdschriften

* ...

 

Veel van deze gegevens kunnen op een eenvoudige manier via computer geraadpleegd worden.


(Klik op de foto voor extra foto's van onze archiefruimte en de bezoekers ervan)

 


Ons documentatiecentrum is enkel open op afspraak

Vanaf 2023 ontvangen we ge´nteresseerden in ons documentatiecentrum graag op afspraak. De openingsuren, tot nu toe telkens de derde zondag van de maand, vervallen dan.
U kunt een afspraak maken via onderstaand e-mailadres en daar een voorstel doen wanneer het u past om te komen. Een eenvoudige vraag kan ook via dit mailadres gesteld worden, zodat we u misschien ook via die weg kunnen helpen.

archief@kunstkringarnoldsauwen.be

Documentatiecentrum Kunstkring A. Sauwen
Stadhuis Stokkem (1e verdieping)
Rechtestraat 7
3650 Stokkem