Klik op "De Bakeman" om de inhoud van de recentste nummers van ons tijdschrift te raadplegen.
Klik op het fototoestel om een bezoekje te brengen aan het fotogedeelte van onze website.
Klik op de filmrol om een bezoekje te brengen aan het filmgedeelte van onze website.

 

Archief  

 

- Documentatiecentrum -

 

Heemkundig Documentatiecentrum

 

En van de grote opdrachten van een heemkundige en/of kunstkring is de "heemschut", dit betekent zorg dragen voor en bewaren van het heemkundig erfgoed. Een heemkundige kring is m.a.w. ook een verzamelaar.

In ons lokaal (geopend in het jaar 1991) op de eerste verdieping van het Stadhuis van Stokkem, beschikken we over een eigen ruimte waar we in goede omstandigheden onze groeiende collectie kunnen bewaren, ontsluiten en toegankelijk stellen voor het publiek. Onze deuren zijn open : elke derde zondag van de maand van 9.30u tot 12.00u (met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus). Naast onze leden zijn ook studenten, vorsers naar ons/hun verleden (vb: stamboomonderzoek) en andere belangstellenden welkom. Raadplegingen zijn gratis.

 

U kunt bij ons terecht voor het raadplegen van:

 

* Doopregisters van de parochie vanaf 1606 tot 1950

* Begrafenisregisters van de parochie vanaf 1727 tot 1995

* Huwelijksregisters van de parochie vanaf 1606 tot 1956

* Inventaris van de inhoud, de foto's en tekeningen van ons eigen tijdschrift "De Bakeman"

* Inventaris van doodsprentjes

* Groot aantal heemkundige en historische werken

* Verzameling tijdschriften

* ...

 

 Veel van deze gegevens kunnen op een eenvoudige manier via computer geraadpleegd worden.

 

(Klik op de foto voor extra foto's van onze archiefruimte en de bezoekers ervan)

 


Documentatiecentrum Kunstkring A. Sauwen
Stadhuis Stokkem (1e verdieping)
Rechtestraat 7
3650 Stokkem

Inlichtingen :
, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem
, Gallestraat 14, 3650 Dilsen-Stokkem


DOCUMENTATIECENTRUM STADHUIS GESLOTEN

Het stadhuis van Stokkem wordt gerestaureerd. Het is om die reden dat ons documentatiecentrum vanaf 15 maart 2015 niet meer kan bezocht worden op de derde zondagvoormiddag van de maand. We vragen hiervoor begrip. De mensen die met stamboomonderzoek bezig zijn van geboren Stokkemenaren, kunnen -in de mate van het mogelijke- terecht bij onze medewerker de heer Jean-Pierre Van Holzaet.
Wij zullen u via onze website en via facebook op de hoogte houden van de vorderingen der werken. Na de werken mogen we van het stadsbestuur opnieuw gebruik maken van onze lokalen in het stadhuis.