Klik op "De Bakeman" om de inhoud van de recentste nummers van ons tijdschrift te raadplegen.
Klik op het fototoestel om een bezoekje te brengen aan het fotogedeelte van onze website.
Klik op de filmrol om een bezoekje te brengen aan het filmgedeelte van onze website.

 

Driemaandelijks tijdschrift "De Bakeman"  

 

- Wie of wat is "De Bakeman"? - Doelstellingen - Voorpagina's - Inhoud recent nummer -


 - Abonnement -

 

Wie of wat is "De Bakeman" ?

 

Misschien heeft U even verrast opgekeken bij het lezen van die vreemde naam op de omslag en toch was "De Bakeman" eertijds geen onbekend begrip voor de mensen van Stokkem.
Er was eens een tijd, zo lang nog niet geleden, dat er in ons Maasland geen enkele andere waterloop liep dan de Maas. De kortste verbinding tussen Luik, Maastricht, Roermond en Venlo was die Maas met haar grillen en kuren. Boten voeren op en af, ook in tijden dat de Maas buiten haar oevers trad, doch dan was er een bekende loods nodig om het schip veilig door het woeste water van de onzichtbare bedding te sturen. Jan Daelemans van aan de Maas was allicht de laatste bakeman. Vele schepen heeft hij vanaf Maastricht door de Maas geloodst en de ouderen onder ons zien ze nog voorbijtrekken als ze in hun kinderjaren op de Boyerdijk stonden, die schijnbaar minuscule scheepjes, hoog verheven op de golven werden ze meegedragen door het ontembare water.
Over die laatste bakeman heeft niemand ooit geschreven, wel over Manus, een van zijn voorgangers, die woonde in het afgelegen huisje in het Danis.
In zijn boek "Uit het Maasland" geeft Arnold Sauwen ons vijf novellen en één daarvan draagt als titel "Manus de Bakeman". Aan het slot van dit verhaal geeft Arnold Sauwen de volgende overweging:


'Het huisje bleef onbewoond, oud en vervallen ten prooi overgelaten aan regen en storm. Rukwinden wervelden door het rottend dakstro en rukten het bij armvollen af; de dakvorst zakte door; regen zijpelde door de zoldering; de koejongens, die altijd op kwaad bedachte rakkers, smeten de ruiten stuk; vochtigheid kroop in de afschilferende muren. Elk seizoen bracht verwoesting mede, tot dat de tijd, de groote slooper, heel het gedoe tot puinhoop in deed storten.
Gras begroeit de plaats waar het eenzaam stond in de weiden; hooge canadasboomen werpen er hunne schaduwen en ook de gedachtenis aan Manus, den laatsten bakeman, sterft uit het geheugen der menschen.'

 

 

Doelstellingen van ons driemaandelijks tijdschrift

 

Met het nemen van de naam "De Bakeman" willen wij dat wegsterven uit het geheugen der mensen beletten.
De Kunstkring Arnold Sauwen heeft immers als voornaamste doelstelling: eerbied opbrengen voor het cultureel erfgoed van onze voorouders. Het heeft tevens de bedoeling impulsen te geven aan de mensen van nu om hen te activeren Stokkem niet te laten meesleuren in de stroom van onverschilligheid, die de mentaliteit van onze steden en dorpen doet vervlakken en vergrijzen.

"De Bakeman" wil een bindteken zijn tussen een groep mensen die zich regelmatig bezint over het verleden, het heden en de toekomst van Stokkem en de vele geïnteresseerden daarnaast die willen meehelpen om iets te bewaren van de oude kunstzin van ons volk.
De geschiedenis leert ons dat Stokkem eens een stad was van betekenis en we zijn ervan overtuigd dat Stokkem ook in de huidige tijd een belangrijke rol kan spelen.
Over die rol, die taak, willen wij ons regelmatig bezinnen. We moeten onze ideeën kunnen verkondigen, uitdragen, en bij dat uitdragen wil "De Bakeman" onze veilige gids zijn, de loods die ons binnenbrengt in menig Stokkems huis en ook bij hen, die allicht omwille van de boterham elders hun woon- en werkkring vonden, maar met liefde blijven terugdenken aan de plaats waar eens hun wiegje stond.
Moge "De Bakeman" nooit wegsterven uit het geheugen der mensen en een middel worden om steeds bij te sturen aan de grootsheid van onze fiere stad.

 

Tekst van Jaak Venken lichtjes bewerkt door Jan Mostert

(De Bakeman, jaargang I, nummer I)

 

Voorpagina's van "De Bakeman", gedurende zijn bestaan

 

 

 

Inhoud van ons recentste nummer

 

 

(Klik op "De Bakeman" om de inhoud van ons recentste nummer te bekijken)

 

Abonnement

 

* Abonnementenprijs per jaargang (augustus - mei)

 

10 € voor inwoners van Stokkem

12 € voor verzending buiten Stokkem

15 € voor steunende leden

25 € voor ereleden

 

6.00 € voor nabestelling van een oude jaargang

 

* Hoe bestellen ?

 

=> Bij één van onze bestuursleden :

 

Voorzitter : Gerard Mostert, Kapelstraat 41, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel : 089/79.13.24. / e-mail: voorzitter@kunstkringarnoldsauwen.be

 

Penningmeester : Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel : 089/75.87.44. / email: penningmeester@kunstkringarnoldsauwen.be

 

Secretaris : Jean-Pierre Yzermans, Nieuwe Weerd 19, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel : 089/75.58.71. / e-mail: yzermanspierre@gmail.com

 

=> Door overschrijving :

 

Door overschrijving op nr BE78 2350 2357 8486 van vzw Kunstkring A. Sauwen, 3650 Dilsen-Stokkem met in de mededeling "Abonnement Bakeman" en de vermelding van uw adres.