Klik op "De Bakeman" om de inhoud van de recentste nummers van ons tijdschrift te raadplegen.
Klik op het fototoestel om een bezoekje te brengen aan het fotogedeelte van onze website.
Klik op de filmrol om een bezoekje te brengen aan het filmgedeelte van onze website.

 

Home - Archiefteksten 2010   

 

Geachte bezoeker,

 

Van harte welkom op de website van de geschied- en heemkundige vereniging "vzw  Kunstkring Arnold Sauwen  Stokkem". We hopen dat de informatie die u zoekt terug te vinden is op onze website. Heeft u opmerkingen, aanvullingen, ...

 

Veel leesplezier en surfgenot.

In naam van de voorzitter,

de webmaster,

Jan Mostert

 

 

KUNST & KITSCH

Zondag 7 november 2010

=Fotoverslag=

 

Misschien bezit u, zonder het te weten, waardevolle kunstvoorwerpen of antiek ?

 

(Klik hier om de foto's van Kunst en Kitsch te bekijken)

 

Op zondag 7 november gaven twee kunstexperts, mevr Kristien Foubert van bvba AEKO uit Hasselt en de heer Raf van Laere, een waardeoordeel en prijsschatting van uw antiek of kunstwerk.

 

 

"DE BAKEMAN"  NR 122

 

Bakeman 122 belooft weer een nummer te worden met een hele variatie aan inhoud. Nieuwe abonnees zijn steeds welkom. Als u in Stokkem woont, betaalt u slechts 7.50 voor een jaargang. Bij verzending buiten Stokkem betaalt u 9. Wil u ons extra steunen, dan kan dat ook : voor 12.50 bent u steunend lid en voor 25 erelid.

 

Wat mag u in dit nummer verwachten:

 

Ten geleide
Stokkem leeft: activiteiten in Stokkem van de laatste drie maanden
30 jaar Kunstkring : onze tentoonstelling in augustus
100 jaar geleden: gemeenteraadsbeslissingen van 1910
Beelden van een braderie
Manjele Vaege: Stokkem = meziek !!!
Sterke vrouwen... die van de Sint-Elisabethschutterij
Neske Bocken werd 100 jaar !
Stokkem op TVL
Een unieke kaart van Stokkem uit 1707 (gevonden in een Zweeds

   archief)
Cultuurreis naar Xanten
Uit de oude doos: Groepsfoto: KWB speelt toneel in 1980
Stokkem herbevrijd: reportage over de bevrijdingsfeesten van

  18 september
Mensen van bij ons: Thea Rutten
De Loonse Tien (10): Hamont
En suisse in drie personen
Aankondiging Stokkemer revue op 18, 19 en 20 februari 2011:

   "Geliek Zjef et zag en Uub et zng"
Gedicht "Herinneringen"
De "rouw" vroeger

 

 

CULTURELE UITSTAP NAAR XANTEN

Zaterdag 25 september 2010

=Fotoverslag=

 

Op 25 september 2010 trokken de leden van de Kunstkring met familie en sympathisanten op culturele uitstap naar Xanten. De foto's tonen aan dat het een prachtige en gezellige dag werd. Een goed gevuld programma zorgde ervoor dat van verveling geen sprake was !

 

(Klik hier om de foto's van de uitstap naar Xanten te bekijken)

 

 

HERDENKING BEVRIJDING SEPTEMBER 1944

Zaterdag 18 september 2010

=Fotoverslag=

 

Op 18 september 1944 werden Lanklaar en Stokkem bevrijd door de Amerikaanse soldaten van de Taskforce Stokes, meer bepaald door de soldaten van het 3-66th Armored Regiment en het 99th Infantry Battalion (separate).

 

 

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem, de Kunstkring Arnold Sauwen en de Geschied- en Heemkundige Kring De Vreedsel organiseerden een plechtigheid om dit feit te herdenken op 18 september 2010. Tijdens de plechtigheid werden ter plaatse enkele gedenktekens onthuld.

 

Begeleide busrit in het spoor van Taskforce Stokes:

 

(Klik hier om de foto's van de busrit te bekijken)

 

Onthulling van een gedenkteken in Hotel Beau Sjour en aan de Oude Baan te Lanklaar:

 

(Klik hier om de foto's van de herdenking te Lanklaar te bekijken)

 

Onthulling van een gedenkteken aan de Tugela, in de Medaerstraat en aan het stadhuis van Stokkem.

De muzikale opluistering in Stokkem werd verzorgd door de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia. Ook de Second Armored Division Association (vereniging van oude legervoertuigen) werkte mee aan de plechtigheden.

 

(Klik hier om de foto's van de herdenking te Stokkem te bekijken)

 

 

OPEN MONUMENTENDAG VLAANDEREN

Zondag 12 september 2010

=Fotoverslag=

 

Wandeling door de uiterwaarden en het centrum van Stokkem met als thema "De vier elementen" : aarde, water, lucht en vuur.

In het gebied Negenoord werd het landschap na de ontgrinding in een natuurpark aan de boorden van de Maas herschapen. Het is tevens een overstromingsgebied.

In Stokkem vertellen we het verhaal van de vier grote branden die het stadje teisterden. De overstromingen en de branden waren bepalend voor de ontwikkeling van Stokkem.

 

(Klik hier om de foto's van de Open Monumentendag Vlaanderen te bekijken)

 

 

"DE BAKEMAN"  NR 121

 

De Kunstkring Arnold Sauwen start met het augustusnummer van "De Bakeman" de 31e jaargang van dit tijdschrift, zoals gewoonlijk weer met 40 blz. gegevens uit het heden en verleden van Stokkem.

Wat mag u in dit augustusnummer verwachten:

Ten Geleide: het jaarprogramma
Geschiedenis: Stokkem: brandrampen, overheidsmaatregelen en

   heropbouw (1605-1839) (slot)

Stokkem leeft: activiteiten in Stokkem van de laatste drie maanden
De Loonse tien (9): Herk-de-Stad
Mensen van bij ons: Guillaume Janssen
Familie Bovendeerd + kwartierstaat Perjan Bovendeerd
Uit de oude doos: Groepsfoto handwerknamiddag Rode Kruis 1990
10 mei aan de Maas
Cholera in de Botermarkt
70 jaar geleden: 1939: snelheidsbeperking in Stokkem !
Ons open monument: Negenoord - Kerkeweerd
Manjele vage: de zvenden daag
Mazedal: verklaring voor de nieuwe naam van de serviceflats
Gedicht: Landschap (Arnold Sauwen)
Met de kamers schieten
Stokkem wint het OLS !
Verdwenen oude kerkelijke gebruiken.
 
Veel abonnnees hebben hun bijdrage voor deze jaargang reeds betaald, andere kunnen dit alsnog doen. Stort het verschuldigde bedrag op nr. 235-0235784-86 op naam van VZW Kunstkring Arnold Sauwen en u krijgt de vier nummers van de 31e jaargang in uw bus. Inwoners van Stokkem betalen 7.50. Bij verzending buiten Stokkem bedraagt de prijs 9.
Wil u ons extra steunen, dan betaalt u 12.50 als steunend lid en 25 als erelid.

Nog geen abonnee: het is nu het moment, voor de prijs hoeft u het niet te laten !
 

 

TWEELEDIGE TENTOONSTELLING

"Hoe Stokkem veranderd is" & "Een historische wandeling door 30 jaar Kunstkring Arnold Sauwen"

=Fotoverslag=

 

De Kunstkring Arnold Sauwen organiseert deze zomer een tweeledige tentoonstelling:  "Hoe Stokkem veranderd is" & "Een historische wandeling door 30 jaar Kunstkring Arnold Sauwen". Deze tentoonstelling zal plaatsvinden in de Vrije Basisschool in de Steenkuilstraat te Stokkem op 14-15 & 21-22 augustus 2010 en dit telkens van 10.00u tot 19.00u. De toegang is gratis.

 

(Klik op de foto om door te gaan naar het fotogedeelte van deze website waar u meer foto's kan terugvinden van de herdenkingshulde)

 

OUDGEDIENDEN IN DE BLOEMETJES GEZET

 

Tijdens het koffieconcert, dat plaatsvond op 14 maart 2010 en diende als startschot voor het feestjaar "30 jaar Kunstkring Arnold Sauwen", werden enkele oudgedienden in de bloemetjes gezet. Drie medestichters: Jaak Bergers, Jean-Pierre Segers en Jean-Pierre Yzermans kregen bloemen en geschenken voor hun 30 jaar actieve inzet. Legpenningen, uitgereikt door Vlaams minister van cultuur Joke Schauvliege, werden door burgemeester Lydia Peeters overhandigd aan Gerard Mostert en Josephine van den Berg voor 25 jaar bestuurslid, aan Jean-Pierre Segers voor 30 jaar penningmeester en aan Jean-Pierre Yzermans voor 15 jaar secretaris.

 

 

 

HERDENKINGSHULDE AAN HET MAASVEER

 =Fotoverslag=

 

Op 10 mei 1940, de eerste dag van W.O.II, sneuvelden vijf Nederlandse soldaten aan het Maasveer te Stokkem. Ze hoopten op Belgisch grondgebied te ontsnappen aan de oprukkende Duitse overmacht. Helaas ! Op het moment dat ze voet op Belgische bodem zetten werden ze meedogenloos neergeschoten.

Als eerbetoon aan deze vijf Nederlands-Limburgse jongens heeft de Kunstkring Arnold Sauwen in 1989 een herinneringsmonument opgericht.

Elk jaar, op de herinneringsdag, brengt de Kunstkring in samenwerking met tal van vaderlandslievende verenigingen uit beide Limburgen een herdenkingshulde aan alle gesneuvelden. De muzikale opluistering gebeurt door de Koninklijke Fanfare St. Cecilia uit Meeswijk.

Militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog maakten vr de plechtigheid een rondrit door het centrum van Stokkem.

 

(Klik op de foto om door te gaan naar het fotogedeelte van deze website waar u meer foto's kan terugvinden van de herdenkingshulde)

 

 

"DE BAKEMAN"  NR 120

 

Met het 120e nummer beindigt de Kunstkring Arnold Sauwen zijn 30e jaargang. De meer dan 640 abonnees mogen zich in dit nummer verwachten aan de volgende artikels:

 

Ten Geleide
Geschiedenis: Stokkem: brandrampen, overheidsmaatregelen en

   heropbouw (1605-1839) (12)

Kroniek van een winterse winter
Jaarprogramma 30 jarig bestaan Kunstkring Arnold Sauwen
De Loonse tien
(8): Bree (1244)
Mensen van bij ons: Jaak Van Buggenum
80 jaar geleden: 1929
Stokkem heeft een wereldkampioen: Lambert Hermans
Ons buitengebied "Negenoord - Kerkeweerd-Groeskens"
Martje Davids
Kwartierstaat familie Davids
Uit de oude doos: plechtige communiecanten uit 1971 (geboren in 1959)
Stokkem leeft: activiteiten in Stokkem van de laatste drie maanden
Een bijzonder paspoort uit 1827
30 = 641 : 120 Bakeman nummers
Manjele Vaege: Et vreugjaor ink in de loch!
80 jaar geleden: 1929

30 jaar Kunstkring
Carnaval
Lijst van steunende- en ereleden
Geloof en bijgeloof
 

Aan onze trouwe abonnees vragen wij hun abonnement zo spoedig mogelijk te hernieuwen. Sinds 1986 blijft de prijs ongewijzigd: 7.50 voor de inwoners van Stokkem; 9 voor verzending buiten Stokkem; 12.50 voor steunende leden en 25 voor ereleden. Nieuwe abonnees zijn meer dan welkom. Ze krijgen als kennismaking ook een stripverhaal in het dialect erbij! Het rekeningnummer is 235-0235784-86.
 

 

30 JAAR KUNSTKRING ARNOLD SAUWEN

=Fotoverslag=

 

Op zondag 14 maart 2010 organiseerde de Kunstkring een koffieconcert met academische zitting ter gelegenheid van "30 jaar Kunstkring Arnold Sauwen". De gelegenheidstoespraken werden afgewisseld met prachtige muziek gebracht door enkele leerkrachten van de Stedelijke Academie muziek & woord Dilsen-Stokkem.

 

(Klik hier om de foto's van 30 jaar Kunstkring te bekijken)

 

 

"DE BAKEMAN"  NR 119

 

Begin februari verschijnt nr. 119, het nieuwste nummer van "De Bakeman". Ook dit keer boordevol nieuws uit het verleden en heden van Stokkem.

 

Ten Geleide: ons jaarprogramma

Geschiedenis: Stokkem: brandrampen, overheidsmaatregelen en

   heropbouw (1605-1839) (11)

Stokkem leeft ! Een overzicht van de actualiteit in Stokkem van

   de voorbije 3 maanden

Manjele Vaege: Wae ink nouw weer aan de bel ?
Tentoonstelling bloemschikken
Lambert Yzermans

Kwartierstaat Yzermans
Uit de oude doos: groepsfoto Kampioenschap biljartclub 1975
Parochie Stokkem: overledenen van 2009
Mensen van bij ons: Lucien Stouten
De Loonse tien (7): Maaseik
Stokkem: diamant en goud in 2009
De zomer van de schutterij
Muziek, het jaar rond: overzicht van de muzikale activiteiten in 2009
Legende van de kaartridder
Jefs ode aan Stokkem
Carte blanche voor de dag van Theofiel

 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE

=Fotoverslag=

 

Op zaterdag 7 januari 2010 blikte de Kunstkring Arnold Sauwen, tijdens zijn traditionele nieuwjaarsreceptie, terug op een geslaagd werkjaar 2009.  In 2010 viert de Kunstkring zijn 30-jarig bestaan. Voor de genodigden werd al een tipje van de sluier opgelicht van alles wat er in 2010 op stapel staat. Dat het er gezellig, gemoedelijk en lekker aan toeging kan u bekijken op de talrijke foto's.

 

(Klik hier om de talrijke foto's van de nieuwjaarsreceptie te bekijken)

 

 

ONS ARCHIEF OOK IN 2010 OPEN

VOOR JONG EN OUD

 

Ook in 2010 blijft iedereen welkom in ons lokaal op de eerste verdieping van het Stadhuis van Stokkem. We beschikken over een eigen ruimte waar we in goede omstandigheden onze groeiende collectie kunnen bewaren, ontsluiten en toegankelijk stellen voor het publiek. Onze deuren zijn open : elke derde zondag van de maand van 9.30u tot 12.00u (met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus). Naast onze leden zijn ook studenten, vorsers naar ons/hun verleden (vb: stamboomonderzoek) en andere belangstellenden, jong en oud, welkom. Raadplegingen zijn gratis.

 

DATA 2010

17 januari
21 februari
21 maart
18 april
16 mei
20 juni
29 september
17 oktober
21 november
19 december

 

(Klik hier voor extra foto's van ons archief en zijn bezoekers)

 

 

BESTE WENSEN VOOR 2010

 

Alweer is er een jaartje voorbij. Voor sommigen een jaar vol mooie herinneringen om te koesteren, voor anderen een jaar om snel te vergeten. Maar hoe dan ook symboliseert het begin van een nieuw jaar een afscheid en een nieuw begin. In naam van alle bestuursleden van de Kunstkring wil ik u en uw familie een gelukkig en gezond 2010 wensen.

Voor de Kunstkring is het voorbije jaar een succesvol jaar geweest. Via onze website en ons tijdschrift "De Bakeman" hebben jullie al onze activiteiten van 2009 op de voet kunnen volgen, met als uitschieter de onthulling van het nieuwe beeld "De Struipster".
Op dit ogenblik tellen we meer dan 635 abonnees op ons driemaandelijks tijdschrift "De Bakeman". Dit is een nieuw record.
De Kunstkring werd in 1980 opgericht en viert dit jaar zijn 30-jarig bestaan. Het belooft een druk jubileumjaar te worden. We zetten onze geplande activiteiten even op een rijtje:
 

- Zondag 14 maart om 16.00u "Koffieconcert" met openingsplechtigheid 30 jaar Kunstkring in zaal Katholieke Kring. De toegang is vrij.

- Maandag 10 mei om 19.00u "Herdenkingsplechtigheid voor alle gesneuvelden" aan het veer.

- 14-15-21-22 augustus "Tentoonstelling" in de zaal van de Vrije Basisschool op de Steenkuilstraat.

- September "Culturele uitstap". De exacte datum en bestemming volgen later.

- Zondag 7 november grote beurs "Tussen Kunst en Kitsch" in zaal Katholieke Kring.

 

Verder blijven we ons inzetten, samen met Promo Stokkem, voor de "Gevelversiering en bebloeming", en verlenen we onze medewerking aan de jaarlijkse "Kerstwandeling" door ons stadje.

We nodigen u nu al uit op al deze activiteiten.

Gerard Mostert,

voorzitter