Klik op "De Bakeman" om de inhoud van de recentste nummers van ons tijdschrift te raadplegen.
Klik op het fototoestel om een bezoekje te brengen aan het fotogedeelte van onze website.
Klik op de filmrol om een bezoekje te brengen aan het filmgedeelte van onze website.


Home - Archiefteksten 2015  

 

Geachte bezoeker,

 

Van harte welkom op de website van de geschied- en heemkundige vereniging "vzw  Kunstkring Arnold Sauwen  Stokkem". We hopen dat de informatie die u zoekt terug te vinden is op onze website. Heeft u opmerkingen, aanvullingen, ...

 

Veel leesplezier en surfgenot.

Jan Mostert, webmaster


JUBILEUMBOEK
TIP VOOR DE EINDEJAARSFEESTEN

Op zoek naar een mooi geschenk voor de eindejaarsfeesten? Koop het Jubileumboek van de Kunstkring en geef het cadeau aan uw ouders, kinderen of familie !

Waar en hoe kan ik het jubileumboek kopen ?

U kan het
jubileumboek kopen en zelf afhalen bij de voorzitter of secretaris. Kostprijs 20 euro.

Voorzitter : Gerard Mostert, Kapelstraat 41, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel : 089/79.13.24.

Secretaris : Jean-Pierre Yzermans, Nieuwe Weerd 19, 3650 Dilsen-Stokkem  Tel : 089/75.58.71.

Ook is het boek te koop in 't Gezettewinkelke, Steenkuilstraat 37 te Stokkem.

Indien u het jubileumboek niet zelf kan komen halen dan kan het boek ook via de post opgestuurd worden. U schrijft dan 27 euro over op rekeningnr: BE78 2350 2357 8486, met de mededeling "Jubileumboek Stokkem 2015" en u krijgt het boek thuis opgestuurd. Kostprijs 20 euro + 7 euro verzendingskosten.
STOKKEM IN WERELDOORLOG I
THEODOOR VAESEN 1894-1915

Op 3 december 2015 is het juist 100 jaar geleden dat Theodoor Vaesen overleed.
Theodoor werd in Stokkem geboren op 29 september 1894 en was de jongste van vijf kinderen uit het eerste huwelijk van vader Arnold met Maria Agnes Leenders uit Boorsem. Theodoor werd in 1914 ingelijfd als soldaat 2de klasse bij het 12de linieregiment, in de 15de compagnie. Hij werd dodelijk gewond te Reninghe op 2 december 1915. Een stuk van de loop van een ontploft kanon had hem doorboord. Zijn beste vriend Henri Medaer (°Stokkem) was ambulancier en samen met een chirurg haalde hij het fragment, dat 1,020 kg. woog, uit het lichaam van Theodoor. Ze deden nog al wat ze konden, maar... tevergeefs. Hij stierf in Hoogstede op 3 december 1915 in de armen van zijn beste vriend.

HERDENKINGSPLECHTIGHEID
11 NOVEMBER 2015

Alle genodigden, de leerlingen van de twee Stokkemer scholen en de militaire legervoertuigen kwamen samen aan het Atheneum Maasland campus Dilsen-Stokkem, gelegen langs de Stadsgraaf. Eerst werd er een bezoek gebracht aan de tentoonstelling samengesteld en opgebouwd door de leerlingen van het Atheneum, met als thema de Tweede Wereldoorlog.
Onder muzikale begeleiding van de Koninklijke Stockheimer Harmonie St.-Elisabeth begaf de stoet zich naar het monument van de gesneuvelden naast de kerk. Met toespraken, muziek, een bloemenhulde door de leerlingen en deelnemende verenigingen en het spelen van The Last Post en het Belgisch Volkslied, werd er hulde gebracht aan alle Stokkemenaren die hun leven lieten in beide Wereldoorlogen. Met het mooie gedicht “Men noemt hem” van Ray Van Rieme, dat gaat over “de onbekende soldaat”, werd deze herdenkingsplechtigheid afgesloten.


(Klik hier om de foto's te bekijken in ons fotoalbum van 2015)


"DE BAKEMAN"  NR 142

De Bakeman nr. 142, het novembernummer is klaar. Hierin staat opnieuw een goede mix over Stokkem vroeger en nu, aangevuld met prachtige foto's. Niet minder dan 18 onderwerpen komen aan bod. Enkele blikvangers:
Over WO I leest u een aangrijpend verhaal over Theodoor Vaesen, geschreven door zijn beste vriend Henri Medaer.
Uit de oude doos hebben we deze keer een mooie foto van de plechtige communicanten- jongens en meisjes geboren in 1970.
Mensen van bij ons, hierin laten we Lize Venken, dochter van Bèr en Dieneke, aan het woord.
Natuurlijk komen de dames die het Limburgs Dames Schuttersfeest wonnen ook aan het woord.
In dit nummer staat de kwartierstaat van Nicolaas Dreessen en zijn levensverhaal.
Onze jaarlijkse culturele uitstap en de viering van 35 jaar Kunstkring met de voorstelling van ons jubileumboek mochten ook zeker niet ontbreken. Ik wens u veel leesgenot!


Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Oud-strijder Theo Vaesen 1894-1915
- Fieës
- Manjele vaege: Sjoovienisme
- Van vrouwen gesproken: Limburgs Dames Schuttersfeest (L.D.S.)
- Molenveld
- Stockheim I verdringt Stockheim II
- De familie van Nicolaas Dreessen
- Kwartierstaat van Nicolaas Dreessen
- Uit de oude doos: Plechtige communicanten in 1982
- Het Maasland
- Handen af van onze Vlaamse gaai
- Stokkem leeft
- Tongerlo en Lier in één dag
- Mensen van bij ons: Lize Venken
- O, Eiland in de zon
- Boekvoorstelling in grote stijl
- Gedicht: Mijn dorpje

Abonnementsprijzen:

7,50 euro voor inwoners van Stokkem
9,00 euro voor verzending buiten Stokkem
12,50 euro voor steunende leden
25,00 euro voor ereleden

De lijst van steunende-en ere-leden staan jaarlijks in het mei-nummer.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

E-mail: penningmeester@kunstkringarnoldsauwen.be

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks 160 bladzijden tekst over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's en weetjes over Stokkem.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !VOORSTELLING JUBILEUMBOEK

De Kunstkring werd opgericht in 1980 en viert dit jaar zijn 35-jarig bestaan. Als slot van dit jubileumjaar werd een prachtig jubileumboek uitgegeven. Het boek bestaat uit drie delen:

De geschiedenis van 35 jaar Kunstkring
Het begraven in Stokkem, naar aanleiding van 60 jaar nieuw kerkhof
60 familieverhalen van Stokkemenaren met kwartierstaatDe voorstelling van het boek in de zaal Sint-Elisabeth was stijlvol met enkele korte toespraken.
Ondervoorzitter Jean Kenzeler verwelkomde de genodigden en aanwezige Stokkemenaren en kondigde de andere sprekers aan.
De voorzitter portretteerde de 35 bestaansjaren van de Kunstkring Arnold Sauwen, afgewisseld met muziek gebracht door singer-songwriter, Stokkemenaar Jonas Voorter.
Jean-Pierre Segers, medestichter, penningmeester en voorzitter van de redactieraad gaf uitleg bij de geschiedenis van de zestig Stokkemer families.
Een prachtige tentoonstelling als omkadering werd door de talrijke aanwezigen gesmaakt.

Waar en hoe kan ik het jubileumboek kopen ?

U kan het
jubileumboek kopen en zelf afhalen bij de voorzitter of secretaris. Kostprijs 20 euro.

Indien u het
jubileumboek niet zelf kan komen halen dan kan het boek ook via de post opgestuurd worden. U schrijft dan 27 euro over op rekeningnr: BE78 2350 2357 8486, met de mededeling "Jubileumboek Stokkem 2015" en u krijgt het boek thuis opgestuurd. Kostprijs 20 euro + 7 euro verzendingskosten.

Dit prachtige jubileumboek is een ideaal geschenk voor de eindejaarsfeesten !


CULTURELE UITSTAP NAAR TONGERLO EN LIER

De jaarlijkse cultuuruitstap van de Kunstkring Arnold Sauwen had dit jaar een duo bestemming. Met een volle autobus leden en sympathisanten brachten we op 19 september 2015 een bezoek aan de abdij van Tongerlo en de stad Lier.
Onze gids Jean-Pierre Yzermans schetste de geschiedenis en het leven in en rond het 11 ha. groot abdijcomplex. Met een bezoek aan de Neogotische Onze-Lieve-Vrouwekerk, het renaissance abtshuis en de tiendschuur werd de voormiddag afgesloten.
In de namiddag werd Lier bezocht. Jean-Pierre maakte er een mooi historisch/volksverhaal van. Het begijnhof, de oude stad met zijn twee overgebleven middeleeuwse vestingtorens, de gevangenispoort, de al om bekende Zimmertoren en de laatgotische Sint-Gumariskerk mochten zeker niet ontbreken in het programma.
Na het bezoek trakteerden de mannen zich op een heerlijke Gummaris Triple en de vrouwen kozen voor een smakelijk Liers Vlaaike.

(Klik hier om de foto's te bekijken in ons fotoalbum van 2015)


KLOOSTERMUUR

De Kunstkring krijgt heel wat verontwaardigde reacties van Stokkemenaren over de opening die men in de kloostermuur heeft gemaakt aan het Tugelaplein. Er wordt ook foutief verteld dat wij als Kunstkring de initiatiefnemer zouden zijn. Het bestuur van de Kunstkring wil hiermee met klem duidelijk stellen dat wij, vanaf het begin dat deze plannen gemaakt werden, altijd fundamenteel tegen een opening in de kloostermuur zijn geweest. Deze muur is waarschijnlijk meer dan 300 jaar oud en hoorde bij het vroegere Penitentenklooster, dat reeds van voor 1800 is verdwenen. Omdat bescherming van ons erfgoed één van onze doelstellingen is, kunnen wij onmogelijk een ingreep op dit stuk van ons patrimonium goedkeuren.


OPROEP AAN ONZE LEZERS

We zitten door onze voorraad mooie foto's heen voor de rubriek : “Uit de oude doos” in onze Bakeman.
Wie heeft er nog een mooie duidelijke groepsfoto of klasfoto, liefst met namen. U kunt deze doorsturen of bezorgen aan één van onze bestuursleden. Wij maken er een scan van en u krijgt uw foto onmiddellijk terug. De redactieraad en de vele lezers zijn u nu al dankbaar!
"DE BAKEMAN"  NR 141

* Dit jaar bestaat de Kunstkring 35 jaar en dit willen we samen met u vieren. In deze Bakeman besteden we aandacht aan de uitgave van ons nieuw boek op vrijdag 23 oktober om 20.00u in zaal Elisabeth, Senator Ruttenstraat Stokkem. Drie belangrijke thema's komen in dit boek aan bod:
– U krijgt een uitgebreid historisch overzicht van 35 jaar Kunstkring Arnold Sauwen.
– We brengen het verhaal van het begraven in Stokkem door de eeuwen heen, naar aanleiding van 60 jaar “Nieuw Kerkhof”.
– In het derde deel brengen we 60 familieverhalen aangevuld met de kwartierstaat.
Deze drie onderwerpen worden opgefrist met meer dan 250 foto's.
Dit boek is een aanrader voor iedereen en mag niet ontbreken in uw boekenkast. U kunt het ook kopen als geschenk voor uw kinderen of familieleden. Wie nu nog inschrijft wordt vermeld in de lijst van voorintekenaars in het boek.
Het boek kost 20 euro en zal in Stokkem aan huis worden bezorgd. Moeten we het naar een adres buiten Stokkem opsturen dan komt er 7 euro verzendingskosten bij.
U kunt uw boek ook zelf komen afhalen bij de viering van ons 35 jarig bestaan op 23 oktober.

* Op zaterdag 19 september gaan we met de Kunstkring op uitstap naar Tongerlo en Lier. Alle plaatsen op onze bus zijn al bezet !

* Zoals u hieronder kunt lezen zijn de leden van de redactieraad er opnieuw in geslaagd om een prachtige, inhoudelijk gevarieerde Bakeman samen te stellen waarin het heden en verleden opnieuw een belangrijke rol spelen. We wensen u veel leesgenot!


Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Familiegeschiedenissen
- Oud-Strijders 1914-1918
- Herdenking gesneuvelde soldaten
- Sint-Cecilia: 170 jaar. Impressies van een jubileumtentoonstelling
- Return to the Boyen
- Repliek op een niet-vergeeld krantenbericht
- De familie Eerens
- Kwartierstaat Theo(door) Eerens
- Uit de oude doos: De KSA op kamp in Kanne
- Stokkem leeft:
   – Sauwen en Sangerskring vergelijken hun Loonse roots
   – Bloemen en nogmaals bloemen
   – Een nieuwe koning
   – Het verleden achtervolgt ons
   – Jaak Van de Beek, alias Jaak van Tina
   – WO I Stijn Meuris
   – Natuur in mozaïekcompositie
   – Cijfers bezoekers Negenoord
- Manjele vaege: Kômkômmertieëd!
- Ge-Wilde Wildernis
- Gruuts op Stokkem
- Eyecatcher in Negenoord
- Gedicht: De Maas en haar oeverbewoners

Abonnementsprijzen:

7,50 euro voor inwoners van Stokkem
9,00 euro voor verzending buiten Stokkem
12,50 euro voor steunende leden
25,00 euro voor ereleden

De lijst van steunende-en ere-leden staan jaarlijks in het mei-nummer.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

E-mail: penningmeester@kunstkringarnoldsauwen.be

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks 160 bladzijden tekst over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's en weetjes over Stokkem.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !RETURN TO THE BOYEN

De gehuchtenwandeling naar de Boyen kreeg dit jaar een tweede kans op zondag 5 juli. Verleden jaar was de aanhoudende regen de grote boesdoener en dit jaar was het eigenlijk te warm. Toch waren een 25-tal wandelaars van de partij. De twee gehuchten Negenoord, nu natuurgebied, en de Boyen werden verkend met een “vroeger/nu”- verhaal. Dat “vroeger” situeerde zich in het gebied Negenoord rond de twee pachthoeven die er vroeger stonden, te midden van vruchtbare alluviale weiden en akkerland. Vanuit het wandelgebied Negenoord ging het richting Boyen. De Boyen behoorde vroeger bij Grevenbicht gelegen aan de andere kant van de Maas, gemakkelijk te bereiken met het voetveer. Tijdens een grote overstroming in 1741 verlegde de Maasbedding zich en kwam de Boyen op de linkeroever van de Maas te liggen en werd later definitief bij Stokkem gevoegd. Het was vroeger uitsluitend een landbouwnederzetting. De ommezwaai is nu heel duidelijk zichtbaar in de woningbouw. De oude, typische kleine boerderijen verdwijnen één voor één en worden vervangen door nieuwbouw. Enkele grote landbouwbedrijven zijn er nog actief. Het was opnieuw een mooie en gezellige wandeling. 


(Klik hier om de foto's te bekijken in ons fotoalbum van 2015)

HERDENKINGSPLECHTIGHEID
ZONDAG 10 MEI 2015
=Fotoverslag=

In deze meimaand is het precies 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog in België begon en 70 jaar geleden dat hij officieel eindigde.
Dat is ongeveer een mensenleven geleden, maar toch blijven de herinneringen en de gevolgen levendig.
Aan het veer sneuvelden in de vroege ochtend van 10 mei 1940 vijf Nederlandse soldaten van het regiment Limburgse Jagers. Zij hoopten op Belgisch grondgebied te ontsnappen aan de oprukkende overmacht, maar werden meedogenloos neergeschoten.
Op zondag 10 mei 2015 om 18u45 komen we voor de 27ste keer samen aan het monument aan het veer, om niet alleen hulde te brengen aan deze vijf Nederlandse militairen, maar aan alle soldaten en onschuldige mannen, vrouwen en kinderen die in alle oorlogen, concentratiekampen en terroristische aanslagen overal ter wereld hun leven lieten.


(Klik hier om de foto's te bekijken in ons fotoalbum van 2015)

KUNSTKRING ONTVING DE PATER SANGERSKRING UIT MAASEIK
=Fotoverslag=

De Kunstkring Arnold Sauwen ontving in 2006 de tweejaarlijkse Pater Sangersprijs, als bekroning voor de vele heemkundige initiatieven op het vlak van literatuur, monumentenzorg, grensoverschrijdende projecten enz.
Jaarlijks een bezoek brengen aan één van de steden van het vroegere Graafschap Loon, waartoe Maaseik ook behoorde, is één van de vele activiteiten van de Pater Sangerskring, opgenomen in hun agenda. Dit jaar stond een bezoek aan de stad Stokkem op hun programma.
Op zaterdag 25 april 2015 waren wij gastheer voor de Pater Sangerskring uit Maaseik.
In De Wissen werden de dames en heren verwelkomd door de voorzitter Gerard Mostert die de werking van de Kunstkring, die dit jaar 35 jaar bestaat, overliep. Jean-Pierre Segers, voorzitter van de redactieraad van ons tijdschrift De Bakeman, beschreef in grote lijnen de geschiedenis van de stad Stokkem door de eeuwen heen. Aansluitend volgde een wandeling door het pittoreske Stokkem, met aandacht voor verfraaiing van het stadscentrum door middel van o.a. de mooie monumenten, de oude burcht en het kasteel met de beer en de blauwmuur en het aangrenzende natuurgebied. Deze prachtige namiddag werd op een gezellige manier afgesloten in Horeca De Wissen.


(Klik hier om de foto's te bekijken in ons fotoalbum van 2015)


"DE BAKEMAN"  NR 140

De Bakeman nr. 140 is het laatste nummer van de 35 ste jaargang en verschijnt begin mei. Zoals u zult merken heeft de penningmeester er een overschrijvingsformulier ingestoken, zodat u vanaf nu uw abonnement kunt hernieuwen. Geachte abonnees, beste Stokkemenaren. De restauratiewerken aan het Stadhuis zijn begonnen. De Stokkemenaren hopen dat het iets moois gaat worden. Wanneer de werken gedaan zijn mogen we van het stadsbestuur opnieuw de zolderruimte en de eerste verdieping in gebruik nemen, waarvoor onze dank.
We moeten wel zelf instaan voor de inrichting van de lokalen met o.a. bureelmeubelen, kasten, tafels, stoelen en rekken voor het archief. En iedereen weet dat koken geld kost. Daarom wil ik een warme oproep doen aan u allemaal, geachte abonnees, en u beleefd vragen om ons financieel te blijven steunen. Wij zorgen ervoor dat uw geld goed besteed wordt.

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Familiegeschiedenissen in het nieuwe boek
- Geschiedenis: Het Belgisch leger in 1914
- Stokkem leeft
- Gruuts op Stokkem
- Mensen van bij ons: Henri Moermans
- Jongeren bestuderen erfgoed
- Kleinvee van Maas, Kempen en verder weg
- De familie Luyten
- Kwartierstaat Joannes Wilhelmus Luyten
- Uit de oude doos: Biljartclub Ivoren Bal in 1994
- Een jubileum met eerbied en onbegrip
- Gestorven in Dachau: Guillaume Hubert Meert
- Uit vergeelde kranten: 100- jarige Ida Derhaeg-Klingels in 1945
- Manjele vaege: Zje Swie Sjarlie !!!
- In Memoriam Jan Bovendeerd 1932-2015
- Verhuizen
- Uit vergeelde kranten (2) Nationale Feesten Stockheim in 1905
- Dank aan onze abonnees
- Gedicht van Arnold Sauwen: De Heldengraven

Abonnementsprijzen:

7,50 euro voor inwoners van Stokkem
9,00 euro voor verzending buiten Stokkem
12,50 euro voor steunende leden
25,00 euro voor ereleden

De lijst van steunende-en ere-leden staan jaarlijks in het mei-nummer.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

E-mail: penningmeester@kunstkringarnoldsauwen.be

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks 160 bladzijden tekst over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's en weetjes over Stokkem.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier ! 


ARCHIEF VAN DE KUNSTKRING WERD VERHUISD

De maanden februari en maart 2015 zijn een hectische periode geweest voor het bestuur van de Kunstkring Arnold Sauwen. Naar aanleiding van de geplande renovatiewerken aan het stadhuis, die heel binnenkort beginnen, moesten alle lokalen leeggemaakt worden. We hebben het archief van de Kunstkring, dat zich bevond op de zolder en de eerste verdieping van het stadhuis, verhuisd naar andere locaties in Stokkem. Bij zo’n verhuis beseft men pas hoe groot, waardevol en gevarieerd ons archief is. Een hele bibliotheek met alle mogelijke boeken uit de regio, tijdschriften, vele voorwerpen, allerhande foto's, dozen met oude documenten, schilderijen, kalligrafische werken, affiches, borstbeelden, kostuums, … Heel speciaal en kunstig gemaakt zijn diverse foto's waarvan een soort negatief op glas staat. Wij hebben vele gipsen beelden, die als model dienden in de tekenles van de oude “Vakschool”, gered van het stort en opnieuw op een veilige plaats ondergebracht. Voor de verhuis kregen we logistieke steun van de mensen van de Dienst der Werken, waarvoor onze dank.
Het grote werk begint nu, want het doel van een archief is te weten wat men heeft en waar men het kan vinden. Wij willen alles digitaliseren en wanneer we terug naar het stadhuis kunnen, alles op een verantwoorde manier bewaren in zuurvrije dozen, rekken en archiefkasten.
Onze oprecht dank gaat naar het stadsbestuur omdat wij na de restauratiewerken opnieuw mogen gebruik maken van de zolderruimte en de eerste verdieping van het stadhuis. Ik wil een oproep doen aan alle Stokkemenaren om niets weg te gooien wat met Stokkem te maken heeft. Wij zorgen wel dat alles op een verantwoorde manier bewaard wordt.


(Klik hier om de foto's te bekijken in ons fotoalbum van 2015)

SINT-ELISABETHKERK STOKKEM
DICHT DOOR ROOKSCHADE


Een defecte verwarmingsketel heeft ernstige rookschade veroorzaakt in onze kerk. Vrijdag 20 maart 2015 rond 15 uur heeft een inwoner uit Stokkem de brandweer verwittigd toen hij rook uit de galmgaten van de toren zag komen. De brandweer van Maasmechelen moest met zuurstofmaskers op zoek naar de oorzaak. Een defecte verwarmingsketel bleek de boosdoener. Het hele interieur van de kerk is aangetast en zit onder het roet. Gelukkig is het bij rookschade gebleven en is er geen vuur ontstaan. Na een grondige inspectie zal blijken hoe groot de eigenlijke schade is. We mogen spreken van een geluk bij een ongeluk, want wanneer dit 's nachts was gebeurd dan waren de gevolgen veel erger geweest. Men mag er niet aan denken. De kerk werd in 2000 pas geschilderd en men vreest dat dit opnieuw moet gebeuren, maar dat kan ten vroegste eerst in 2016, volgens het bestuur van de kerkfabriek. Pastoor Ludo Vaes heeft laten weten dat voorlopig alle kerkelijke diensten zullen doorgaan in de parochiekerk van Lanklaar.


De huidige kerk is een neoclassicististisch gebouw dat gebouwd werd tussen 1845 en 1847, op de plaats waar ervoor een oude kerk stond die mogelijk haar oorsprong vond rond de jaren 1000. Die oude kerk lag niet haaks op de Steenkuilstraat zoals de huidige, maar meer schuin, richting Stadhuis. De oude kerk kende een rijke geschiedenis en werd regelmatig verbouwd en vergroot. Ze brandde bijna volledig af op 27 maart 1605 (ontstaan grote brand van Stockheim). Pastoor Op 't Eyndt (1827-1867) was de bouwheer van de huidige kerk en de heer Dumont architect. Op 31 augustus 1846, was het muurwerk voltrokken. De toren was klaar in 1847. Op 30 juli 1847 werd de kerk plechtig gewijd door Mgr. Van Bommel, bisschop van Luik. De kerk kostte toen ruim 80.000 frank.


KUNSTKRING ARNOLD SAUWEN – NIEUW BOEK

In augustus 2015 bestaat de Kunstkring 35 jaar. Deze herdenking willen we niet zomaar laten voorbij gaan. Het hoogtepunt van de viering wordt de uitgave van ons “Jubileumboek Stokkem 2015”, dat in oktober zal voorgesteld worden. De redactieraad is druk bezig met het schrijven van de teksten, het scannen van foto's enz. Wij zijn er nu al zeker van, dat dit meer dan 200 blz. dik boek, een uniek exemplaar gaat worden.
In dit boek worden 60 Stokkemer families beschreven, de teksten worden opgefrist met unieke foto's en bij elk verhaal verschijnt de kwartierstaat van de familie. We brengen het verhaal van het begraven in Stokkem door de eeuwen heen naar aanleiding van 60 jaar “Nieuw kerkhof”. En natuurlijk blikken we ook terug op die 35 jaar Kunstkring.
Dit boek mag in geen enkele boekenkast ontbreken.

U kunt nu reeds intekenen. Wie dit doet voor 1 augustus wordt in het boek vermeld bij de lijst van voorintekenaars.

Hoe intekenen ?

Woont u in Stokkem, dan kost het boek
20 euro en zal het door de bestuursleden in Stokkem aan huis bezorgd worden. U schrijft 20 euro over op rekeningnr: BE78 2350 2357 8486, met de mededeling "Jubileumboek Stokkem 2015"

Woont u buiten Stokkem, dan kost het boek 20 euro + 7 euro verzendingskosten en krijgt u het boek thuis opgestuurd. U schrijft 27 euro over op rekeningnr: BE78 2350 2357 8486, met de mededeling "Jubileumboek Stokkem 2015"
DOCUMENTATIECENTRUM STADHUIS GESLOTEN

Het stadhuis van Stokkem wordt gerestaureerd. We zijn met het bestuur van de Kunstkring druk bezig met de verhuis van ons archief naar een voorlopige andere locatie. Het is om die reden dat ons documentatiecentrum vanaf 15 maart 2015 niet meer kan bezocht worden op de derde zondagvoormiddag van de maand. We vragen hiervoor begrip. De mensen die met stamboomonderzoek bezig zijn van geboren Stokkemenaren, kunnen -in de mate van het mogelijke- terecht bij onze medewerker de heer Jean-Pierre Van Holzaet.
Wij zullen u via onze website en via facebook op de hoogte houden van de vorderingen der werken. Na de werken mogen we van het stadsbestuur opnieuw gebruik maken van onze lokalen in het stadhuis.
"DE BAKEMAN"  NR 139

Het 139ste nummer van de Bakeman verschijnt rond 10 februari 2015. Inhoudelijk is het een heel gevarieerd nummer, 40 bladzijden dik, opgefrist met mooie foto’s. Niet minder dan 23 verschillende onderwerpen komen aan bod. We wensen u veel leesgenot !

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Jaarprogramma 2015
- Familiegeschiedenissen
- Gesneuvelden WO I: Pieter Jan Aerts, Jacques Closset,
     Pieter Hubert Leenders, Jozef Houben
- Stokkem leeft
- Vogels kijken met “De Snep”
- De familie Lucas
- Kwartierstaat Lambert Lucas
- Uit de oude doos: Plechtige communicanten jongens in 1933
- Manjele vaege: “De slumste mins ter waereld”
- Mensen van bij ons: Gerard Habets (stadsprins anno 2013-2014)
- Bevrijding Stokkem: 18 september 1944
- 11 November(viering) : 100 jaar later
- 1950: 65 jaar geleden - parochiaal verslag
- Intocht der carnavalgladiatoren
- Steekpartij in 1921
- 65 jaar geleden: Korvers aan de eer in Stokkem
- 60 jaar geleden: Parochiaal verslag van 1955
- Contrast: Senator Ruttenstraat 14
- Merkwaardig, intressant, curieus
- Overledenen 2014
- De Maas bergaf
- In Stokkem Fields, the thisles blow
- In Memoriam II:
Oorlogsgedicht van Arnold Sauwen

Abonnementsprijzen:

7,50 euro voor inwoners van Stokkem
9,00 euro voor verzending buiten Stokkem
12,50 euro voor steunende leden
25,00 euro voor ereleden


Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

E-mail: penningmeester@kunstkringarnoldsauwen.be

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem


NIEUWJAARSRECEPTIE
=Fotoverslag=


(Klik hier om de foto's te bekijken in ons fotoalbum van 2015)


JAARPROGRAMMA

Uitgave van 4 Bakemannen in februari, mei, augustus en november
$$
zaterdag 25 april om 13.15u. Bezoek van de Pater Sangerskring van Maaseik aan de de Kunstkring en de Loonse stad Stokkem.
$$
Zondag 10 mei om 19.00u. Herdenkingsplechtigheid aan het veer.
$$
Zaterdag 23 mei om 18.00u. Opening Bebloemingsactie.
$$
Zondag 5 juli om 14.00u. Wandeling "Kris-Kras door de Boyen". Aan de hand van oude kadasterkaarten maken we kennis met de mooiste plekjes van de Negenoord en de Boyen.
Vertrek parking De Wissen. Deelname gratis.

$$
Zaterdag 19 september. Culturele uitstap.
$$
Vrijdag 23 oktober om 19.00u. Voorstelling van het jubileumboek :
60 Stokkemer families - 35 jaar Kunstkring Arnold Sauwen -
Geschiedenis van het begraven in Stokkem door de eeuwen heen.
In Harmoniezaal Sint-Elisabeth (Senator G.Ruttenstraat)
$$
Woensdag 11 november om 11.00u. : Jaarlijkse herdenking van de wapenstilstand en hulde aan de slachtoffers van beide wereldoorlogen. Samenkomst in de kerk. (indien hersteld na brand)


BESTE WENSEN VOOR 2015

Het nieuwe jaar is al even bezig, toch wil ik u in naam van het bestuur van de Kunstkring een gelukkig, voorspoedig en vooral gezond 2015 wensen. Dit jaar bestaat de Kunstkring 35 jaar en dit kunnen we niet zomaar laten voorbijgaan. Eén van de belangrijkste punten van ons jaarprogramma is zeer zeker de uitgave van een nieuw boek in oktober. Het boek bestaat uit drie onderwerpen: “60 Stokkemer families & 35 jaar Kunstkring & 60 jaar begraafplaats”. In het grootste deel van het boek, ongeveer 180 bladzijden, wordt het verhaal van 60 Stokkemer families beschreven, opgefrist met mooie foto’s en bij elk verhaal de kwartierstaat van de familie. Dit wil zeggen dat bijna alle Stokkemer families, of een “tak” ervan in dit boek aan bod zullen komen. Beste abonnees en Stokkemenaren, deze nieuwe uitgave van de Kunstkring is echt een aanrader en mag zeker niet ontbreken in uw boekenkast. Een voorbeeld van hoe de kaft er gaat uitzien ziet u op de flyer die half februari, in de Bakeman steekt, en bij de niet abonnees in de brievenbus. U kunt vanaf dan vooraf intekenen door het bedrag van 20 euro te storten op ons rekeningnummer, dat u vindt op de flyer of op de binnenkant van de kaft van onze Bakeman. Indien het boek moet verzonden worden komt er 7 euro verzendingskosten bij. De lijst van voorintekenaars wordt opgenomen in het boek.
Alle activiteiten die wij dit jaar organiseren, of waaraan we deelnemen, staan eveneens op de website. Neem uw agenda maar even en kruis deze data aan. Ik hoop u dan te mogen verwelkomen en wens u en uw familie nogmaals het allerbeste voor het nieuwe jaar.

Gerard Mostert, voorzitter