Klik op "De Bakeman" om de inhoud van de recentste nummers van ons tijdschrift te raadplegen.
Klik op het fototoestel om een bezoekje te brengen aan het fotogedeelte van onze website.
Klik op de filmrol om een bezoekje te brengen aan het filmgedeelte van onze website.

 

Kunstkring  

 

- Wat houdt de "Kunstkring Arnold Sauwen" in - Naamgeving - Bestuur en Leden -

 

Wat houdt de "Kunstkring Arnold Sauwen" in ?

 

Een Stokkemenaar houdt op zijn manier van zijn Stokkem : hij is er "gruuts" op. Gruuts op het verleden, op zijn geschiedenis als stad, op zijn kasteel en wallen en privileges. Gruuts ook op zijn korverij, muziek, Maas en ander natuurschoon. Gruuts op Arnold Sauwen, Brouwers, Croonenbergs of Meert. Want Stokkem heeft veel te bieden !

Fierheid, gruutsigheid moet onderhouden worden en mag zich niet laten "verluuteren" tot een armen kruisen en een toekijken op hetgeen die van vroeger allemaal verwezenlijkt hebben. Evenmin mag het een passieve liefde zijn en een mentaliteit van "laat-die anderen-maar-deersen" als wij maar uit het stof en het kaf komen te staan voor alles wat er vandaag de dag in Stokkem gebeurt. Want kunstzinnig Stokkem leeft ook vandaag. In zijn muziek en in zijn schilders en schrijvers en wat weet ik nog. Stokkem heeft ons veel gegeven.
Het is daarom dat er zich een groep mensen gevonden heeft die in dezelfde richting doordachten en die zich, stuk voor stuk, schat- en cijnsplichtig tegenover Stokkem gevoeld hebben en op een culturele manier iets willen terugdoen.
Per definitie zou het hier op neerkomen dat deze "Kunstkring" vanuit een soort idealistische ingesteldheid, maar vooral vanuit de breedhoek van onze gruutsigheid voor Stokkem, enerzijds een soort geestelijke inventaris zou opmaken van Stokkem en deze zou oppoetsen en anderzijds alles wat zich op dit ogenblik aan kunstzinnigs manifesteert zou aanmoedigen en uitdragen. De leden van deze Kunstkring zouden zich dus opwerpen als conservators en vernieuwers van het Stokkems patrimonium terwijl ze het aspect volksopvoeding daarenboven voldoende aan bod zouden laten komen.

 

 

Naamgeving

 

Als naam werd geopteerd voor "Kunstkring Arnold Sauwen".  De vlag dekt volledig de lading : in het spoor van een grote Stokkemenaar niet alleen aan volksopvoeding doen maar ook de creativiteit van de Stokkemenaren uitdragen, aanmoedigen en eventueel in de bloemetjes zetten. De voornaamste binding tussen de Kunstkring en de bevolking is ons tijdschrift "De Bakeman", elders op onze website vindt u meer info hierover. De Kunstkring is er in de eerste plaats voor de Stokkemenaren, een gemeenschap die men nooit in haar levenkracht zal treffen. Stokkem zal blijven leven. Dat dit een beetje gebeurt dankzij de "Kunstkring Arnold Sauwen" en "De Bakeman" maakt ons allemaal opnieuw wat gruuts...

 

Tekst van Jan Toonen lichtjes bewerkt door Jan Mostert

(De Bakeman, jaargang I, nummer I)

 

Bestuur januari 2012 (niet op de foto : Alice Bisschops)

 

Bestuur en leden

 

Voorzitter : Gerard Mostert (Stokkem)

Ondervoorzitter : Jean Kenzeler (Stokkem)

Secretaris : Jean-Pierre Yzermans (Stokkem)

Penningmeester : Jean-Pierre Segers (Dilsen)

 

Leden :

Carla Belemans (Stokkem)

Arnold Colla (Stokkem)

Pieter Craenen (Meeswijk)

Marc Hermans (Stokkem)

Ellen Peters (Stokkem)

Mia Peters (Stokkem)

Steve Stevens (Stokkem)

Michel Vanderhoven (Lanklaar)

Guy Voorjans (Smeermaas)

Wim Weerts (Stokkem)

 

Archivaris :

Jean-Pierre Van Holzaet (Stokkem)

 

Losse Medewerkers :

Marie-Lyne Lefevre (Stokkem)

 

Webmaster :

Jan Mostert (Stokkem)