Klik op "De Bakeman" om de inhoud van de recentste nummers van ons tijdschrift te raadplegen.
Klik op het fototoestel om een bezoekje te brengen aan het fotogedeelte van onze website.
Klik op de filmrol om een bezoekje te brengen aan het filmgedeelte van onze website.


Download hieronder
de bêijlaage voor het dialect woordenboek 'N Manjel Stokkemer WèurdDownload hieronder
een brochure over de gevelschildering
Home  

 Geachte bezoeker,

 

Van harte welkom op de website van de geschied- en heemkundige vereniging "vzw  Kunstkring Arnold Sauwen  Stokkem". We hopen dat de informatie die u zoekt terug te vinden is op onze website. Veel leesplezier ! 


Jan Mostert, webmasterHERDENKINGSPLECHTIGHEID AAN HET VEER
VRIJDAG 10 MEI 2024    19.00u

De Kunstkring Arnold Sauwen Stokkem heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de herdenkingsplechtigheid aan het monument aan het veer op vrijdag 10 mei 2024 om 19.00 uur.
We herdenken die dag niet alleen de vijf Nederlandse soldaten die sneuvelden bij het oversteken van de Maas op de eerste dag van Wereldoorlog II op 10 mei 1940, maar alle slachtoffers van oorlogen en geweld in de wereld. De Kunstkring heeft een mooi programma samengesteld. Wij hopen u talrijk te mogen begroeten op deze plechtigheid.
"DE BAKEMAN"  NR 176

Met genoegen presenteren we u weer een nieuwe editie van ons heemkundig tijdschrift “De Bakeman”, waarin we de rijke geschiedenis en het cultureel erfgoed van Stokkem blijven belichten.
In augustus begint de nieuwe jaargang. Door uw abonnement te vernieuwen of voor de eerste keer een abonnement af te sluiten, helpt u ons niet alleen om onze publicaties verder te zetten, maar ook om nieuwe projecten en evenementen te organiseren die onze lokale geschiedenis tot leven brengen.

Wat kunt u nog zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide met aankondiging activiteiten
- Geschiedenis. Tweede Wereldoorlog: Alfons Hubrechts
- Carnaval, taai en springlevend
- 1959 De Patriotjes uit Stokkem
- “Koning” Gerry trekt de wandelschoenen aan
- Nieuwjaarsconcert
- Uit de oude doos. Wandeling jeugdhuis “In de Graaf”
- Kleinveetentoonstelling
- Arnold IV, Graaf van Loon (1227-1273)
- Stokkem=Muziek en daar zijn we fier op
- IJsberend konikpaardje
- 30 juli 1933 (2)
- Manjele vaege. Et veraol van Limburg (zônger Vlaondere)
- En daar is de sneeuw
- Verboden te dansen
- Dank voor uw steun
- Stokkemer sprèèkwèurd en gezèkdes
- Kunstkring dankt

Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):

Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !  
 

"DE BAKEMAN"  NR 175

Het 175ste nummer van ons driemaandelijks tijdschrift “De Bakeman” is klaar. We hebben opnieuw ons uiterste best gedaan met de redactieraad en we hopen dat de verschillende onderwerpen die aan bod komen bij u in de smaak vallen. Wij danken alle trouwe abonnees voor hun steun en we hopen dat in 2024 het aantal abonnees opnieuw stijgt.
Hebt u nog geen abonnement ? Voor slechts 10 euro per jaar ontvangt een inwoner van Stokkem 4 boekjes met telkens 40 bladzijden leesplezier.

Wat kunt u nog zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Geschiedenis. Tweede Wereldoorlog: Angelo Filippini
- Manjele vaege: Et veraol van Vlaondere (zônger Limburreg!?)
- Acteur en dichter Herman Leenders
- Kadasterkaarten Stokkem (14) - De Maasstraat (deel 2)
- Herfstconcerten
- Uit de Oude Doos - het vierde studiejaar bij “juffrouw Jeske” in 1986
- Dag Stokkem
- De vlechtnijverheid herademt
- Stokkem Leeft
- 2024 - gedicht van Joeri Vanderhaegen
- Overledenen Stokkem 2023
- 30 juli 1933 (1)
- Halloween, een gruutse organisatie
- Een nieuwe prins(carnaval)
- Gedicht: Grootvader van dichter Herman Leenders

Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):

Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !  


ZALIG KERSTFEEST EN GELUKKIG NIEUWJAAR

De Kunstkring wenst iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. Wij hopen dat 2024 wereldwijd een jaar van vrede mag worden.
Over onze plannen in het werkjaar 2024 leest u meer in ons driemaandelijks tijdschrift “De Bakeman”, waarvan het volgende nummer, het 175ste al, in februari 2024 verschijnt. We zijn met de redactieraad ons uiterste best aan het doen om er
opnieuw een prachtig en inhoudelijk gevarieerd nummer van te maken, opgefrist met mooie foto’s.
"DE BAKEMAN"  NR 174

Vele Stokkemer verenigingen hebben zich in 2023 van hun beste kant laten zien. Ook de Kunstkring mag dit jaar met een goed gevoel afsluiten. Het hoogtepunt was zeker het plaatsen en onthullen van het nieuwe monument Graaf Arnold IV, graaf van Loon, die in 1244 aan Stokkem stadsrechten verleende. Een verslag van alle andere activiteiten hebt u kunnen lezen in de vorige nummers van ons tijdschrift. Voor de Bakeman van november was het aanbod aan artikels opnieuw zo groot dat we een keuze hebben moeten maken. De andere artikels komen in één van de volgende nummers aan bod. Beste lezers en trouwe abonnees, u kunt ons helpen om de lezersfamilie van ons tijdschrift te doen groeien. Misschien zijn in uw naaste familie- of vriendenkring mensen die de Bakeman nog niet echt kennen. Maak eens reclame, want met een nieuwe abonnee bewijst u ons een grote dienst. Voor slechts 10 euro (ongeveer de prijs van 4 pintjes) ontvangt men als inwoner van Stokkem jaarlijks 4 nummers van 40 bladzijden, opgefrist met mooie foto’s. Een abonnement als eindejaarsgeschenk kan natuurlijk ook. Laat ons maar iets weten.

Wat kunt u nog zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- In Memoriam: Jaak Bergers (1933-2023)
- Geschiedenis. Tweede Wereldoorlog: Emiel Diris
- Sint-Theunis, Martin en het Vèrkske
- Ooit was het anders: onderwijscode
- Stokkem VV, beste Limburgse club, promoveert
- Smokkelmarkt impressie
- Contrast
- Elk jaar een B’-je beter: reisverslag Dordrecht
- Burenbezoek: Ecrevissecomité Obbicht !
- Manjele vaege: Waat ene zoamer !
- Herman Leenders, dichter en auteur
- Een nieuwe koning. Was de weerman tot inzicht gekomen?
- Van “Um”, “Ut” en bölkes sjeete
- Stikstof
- Stokkem leeft
- Senioren imiteren Arnold Sauwen
- Achterkant: gedicht van Herman Leenders

Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):


Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !  


LEZING: GRAVEN IN HET OORLOGSVERLEDEN
Op zoek naar neergestorte vliegtuigen van WO II
Donderdag 12 oktober 20.00u Zaal Opus Stokkem
JAAK BERGERS 1933-2023

Met verslagenheid heeft onze vereniging het overlijden vernomen van Jaak Bergers (°1933), één van de medestichters en gedurende lange tijd ondervoorzitter van de Kunstkring. Meer dan 40 jaar heeft hij zich ingezet voor de Kunstkring, voor de Bakeman en voor Stokkem. Zo was hij de bezieler van alles wat rond poëzie en cultuur gebeurde. Hij schreef brochures rond Stokkemse schrijvers: Jan Toonen, Pieter Brouwers en Arnold Sauwen. Over deze laatste schreef hij zelfs zijn thesis in zijn opleiding tot germanist. Hij werkte mee aan het Stokkemer woordenboek “ 'n Manjel Stokkemer weurd". Hij was niet alleen de initiatiefnemer en samensteller van de dichtbundel "Vluggertjes" van Jan Toonen, van literaire avonden en pöeziewandelingen, maar ook in de uchteravonden was Jaak actief, samen met zijn echtgenote MarcelIa, die op het podium telkens weer een glansrol vertolkte. Maar ook als er handenarbeid moest verricht worden, was Jaak present: panelen en tentoonstellingsbakken zeulen, stoelen en tafels klaarzetten of opruimen, geen werk was voor hem te veel.
Voor “De Bakeman” heeft hij talrijke artikels geschreven die een meerwaarde gaven aan ons tijdschrift: poëzie, boekbesprekingen, taal in het algemeen, dialect, te veel om op te noemen. Maar Jaak was ook de stille corrector. Minutieus keek hij alle teksten na en zorgde hij ervoor dat grote en kleine fouten verdwenen.
40 jaar lang maakte hij iedere maand de rit vanuit Maaseik om onze vergaderingen bij te wonen. Hier leerden wij hem ook als “mens” kennen: steeds positief met nieuwe ideeën en verzoenend als er al ergens een discussie ontstond. Vriendschap stond hoog in zijn vaandel.
Zijn heengaan is een groot verlies, voor de Kunstkring, voor Stokkem en zeker ook voor zijn kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen veel sterkte toe.
"DE BAKEMAN"  NR 173

Binnenkort verschijnt het eerste nummer van de 44e jaargang van “De Bakeman”, het driemaandelijks tijdschrift van de Kunstkring Arnold Sauwen, met weer tal van artikels over het heden en verleden van Stokkem. In maart bezocht de Amerikaan Gene Noterman Stokkem en de Negenoord. Zijn grootvader was op één van de boerderijen van de Negenoord geboren. Als kleine jongen emigreerde hij met broers, zussen, ouders en grootouders naar Amerika. Waarom, en hoe verliep het de familie in Amerika? Het antwoord krijgt u in dit nummer. Verder een gedetailleerde beschrijving hoe een deel van de Maasstraat, de Gallestraat, de Middenstraat en de vroegere Fredebergstraat eruit zagen een kleine 200 jaar geleden. BUSO De Garve vierde in juni haar 100-jarig bestaan. Deze school ontstond uit de vroegere “Teen- en Rietvlechtschool”. U krijgt niet alleen de evolutie van deze school en een overzicht van de feestelijkheden, maar ook de uitleg over de naamkeuze “De Garve”. Uiteraard ook aandacht voor onze eigen activiteiten: de herdenkingsplechtigheid aan het veer op 10 mei en de onthulling van het monument “Graaf Arnold IV” op de hoek Stadsgraaf-Daalderdijk. Twee groepsfoto’s in dit nummer: de volleybalploegen uit 1974 en 1976. In “Manjele Vaege” geeft Jean in het dialect het oorlogsverhaal weer van zijn schoonmoeder en nog over de oorlog gaat het over Frans Coenen, die in het concentratiekamp stierf. Ook andere Stokkemse activiteiten krijgen aandacht: 10 jaar Witte Kragen, het concert op 16 april en de processie. Kortom, 40 blz. boeiende lectuur.Wat kunt u nog zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Geschiedenis: Tweede Wereldoorlog: François Coenen
- 10-jarig jubileum De Witte Kragen
- 100 jaar vakschool: de Garve
- Manjele Vaege: Oarlogserinneringe van 'n néuigetegjaorige
- Muzikale eendracht maakt culturele macht
- 10 mei: Chance, veel chance
- Uit de oude doos: Volleybal Stokkem
- Bezoek uit Amerika !
- Kadasterkaarten Stokkem (13): Maasstraat (deel 1)
- Uit de krant: 1975 - Nederlandse veedieven
- Graaf Arnold IV terug thuis
- Processie
- Knappe Cor Curvers

Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):


Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !  


ONTHULLING NIEUW MONUMENT

Bijna twee jaar is ons bestuurslid Guy Voorjans bezig geweest met het ontwerp en de realisatie van een nieuw monument, dat verwijst naar Graaf Arnold IV, graaf van Loon. Het is Arnold IV die in 1244 aan onze stad stadsrechten en vrijheden heeft geschonken. Op zaterdag 3 juni 2023 om 16 uur werd het nieuwe monument, op de hoek van de Stadsgraaf & Daalderdijk, feestelijk onthuld. De Koninklijke Schutterij met trommelkorps en kanon luisterden de plechtigheid mee op. De kunstkring dankt iedereen voor zijn gewaardeerde aanwezigheid.
"DE BAKEMAN"  NR 172

De Bakeman nr. 172 die begin mei bij alle abonnees in de brievenbus valt is het laatste nummer van jaargang 43. Wij danken alle abonnees voor hun trouwe steun. Ook voor de volgende jaargang zal de abonnementsprijs onveranderd blijven. Voor 10 euro ontvangt u, wanneer u in Stokkem woont, 4 maal per jaar een nummer van ons tijdschrift, 40 pagina’s dik met een gevarieerde inhoud, opgefrist met mooie foto’s en volledig in kleur gedrukt! Wij hopen bij het begin van de nieuwe jaargang ook op nieuwe abonnees, bent u daar bij ?

Wat kunt u nog zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Bokrijk wil vlechten Europees laten erkennen
- Geschiedenis: Tweede Wereldoorlog: Mathieu Buschgens
- Gruuts op Stokkem
- Boek 100 jaar Stokkem VV
- Kadasterkaarten Stokkem (12)
       Rechtestraat (deel 3), Botermarkt, Belzer-, Galle- en Middenstraat
- Uit de oude doos: Stokkem Vlug en Vrij
- Carnaval, Sturm der Liebe
- Stokkem leeft
- Dank voor uw steun
- Geboren in 1937
- Manjele vaege: Arnold IV, graaf van Loon (1227-1273)
- Jeske (Op ‘t Eynde)
- Meisjes in de Korversschool
- Limburgse Slagerscup een grandioos succes (achterkant)


Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):

Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !  


100 JAAR K.V.V. VLUG EN VRIJ STOKKEM

Het bestuur van de Kunstkring wil Stokkem VV feliciteren met het 100 jarig bestaan van hun club.
Een overzicht van een eeuw Stokkemse voetbalgeschiedenis werd mooi weergegeven in een jubileumboek. We zijn als Kunstkring ook een beetje “gruuts” dat we hieraan hebben mogen meewerken. Het boek, in kleur en opgefrist met unieke foto’s, is een must voor iedereen die “groen-zwart” een warm hart toedraagt.
U kan het boek bestellen door storting van 29 euro op rekening BE63 0689 4615 5508 t.a.v. Stokkem Vlug en Vrij 100 jaar, met vermelding van uw naam en adres. In de kantine van de club is het eveneens te verkrijgen.


Jubileumboek 100 jaar Stokkem VV - Voorkant


De spelers van Stokkem VV vieren hun overwinning 1-2 op het plein van KMK Biesen
op zondag 6 november 2022NIEUWJAARSRECEPTIE KUNSTKRING 2023

Na 2 jaar onderbreking, om de gekende reden, zijn we op zondag 22 januari 2023 met het bestuur en partners van de Kunstkring samen gekomen om te klinken op het nieuwe jaar. Er werden weer vele nieuwe plannen gesmeed...
"DE BAKEMAN"  NR 171

Beste abonnees en Stokkemenaren,

Begin februari verschijnt het 171e nummer van “De Bakeman”.
Speciale aandacht in dit nummer gaat er naar:

– Hubert Bocken, slachtoffer van WO II
– We gaan op expeditie naar de Negenoord
– De Boyerfeesten, ter ere van Ronny
– In manjele vaege heeft Jean het over: Waat ene flater?
– Een merkwaardig verhaal over een meer dan honderd jaar oud stuk zeep
– Meer dan vijftig jongens, geboren in 1948 en 1949 staan er op de klasfoto
– Wie woonde er op de Rechtestraat, Kieken-, Snap- en Kasteelstraat?
– Carnaval in ons stadje
– 2022 was het jaar van de Roodkapjes

Dit is een greep uit de rijke inhoud van ons nieuwe nummer, opgefrist met schitterende foto's !
Nieuwe abonnees, maar ook nieuwe bestuursleden om onze rangen te versterken zijn welkom. Laat ons maar iets weten!

Wat kunt u nog zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Geschiedenis. Tweede Wereldoorlog: Hubert Bocken
- Manjele vaege: Waat ene flater ?
- Expeditie Negenoord
- Boyerfeesten, ter ere van Ronny
- Dorpsfiguur: Jacky Keymis
- Het verhaal achter een meer dan honderd jaar oud stuk zeep
- Overledenen 2022
- XLIII
- Uit de oude doos: klasfoto jongens geboren in 1948-1949
- Kadasterkaarten Stokkem (11)
      Rechtestraat (deel 2) Kieken- ,Snap- en (linkerkant) Kasteelstraat
- Carnaval
- 2022, jaar van de Roodkapjes
- Toegang tot het documentatiecentrum van de Kunstkring A.Sauwen
- Stokkem leeft
- 11 november: oorlog en vrede
- Schaatspret voor één dag
- De Kunstkring dankt
- Belleman trok weer door Stokkem (achterkant)


Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):

Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !  


DOCUMENTATIECENTRUM

Vanaf 2023 ontvangen we geïnteresseerden in ons documentatiecentrum graag op afspraak. De openingsuren, tot nu toe telkens de derde zondag van de maand, vervallen dan.
U kunt een afspraak maken via het e-mailadres archief@kunstkringarnoldsauwen.be en daar een voorstel doen wanneer het u past om te komen. Een eenvoudige vraag kan ook via dit mailadres gesteld worden, zodat we u misschien ook via die weg kunnen helpen. Nog even vermelden dat we beschikken over de parochieregisters van Stokkem vanaf 1605, een uitgebreid archief over Stokkem en een heemkundige bibliotheek. Welkom op de eerste verdieping van het Stadhuis in de Rechtestraat !
ZALIG KERSTFEEST EN
BESTE WENSEN VOOR 2023 !


2022 ligt alweer bijna achter ons. Een veelbewogen jaar getekend door corona en ongekende energieprijzen. Terwijl wij ons onderdompelen in een gezellige kerstsfeer trotseren mensen zoals u en ik 2000 kilometer verderop de wreedheid van een oorlog. Miljoenen Oekraïners hebben hun land ontvlucht en zoeken elders een veilig onderkomen. Moge heel vlug voor hen de boodschap van Kerstmis, “VREDE” werkelijkheid worden.
Gelukkig is 2022 ook een jaar geweest met mooie herinneringen, kleine gelukjes en bovenal veel gezelligheid, warmte en plezier.
In naam van het bestuur van de Kunstkring dank ik iedereen die ons het afgelopen jaar op de ene of andere manier geholpen heeft en zeker alle abonnees en lezers van ons driemaandelijks tijdschrift “De Bakeman”. voor hun steun. Ik wens u allemaal van harte een Zalig Kerstfeest en een schitterend 2023 !

Gerard Mostert, voorzitter
"DE BAKEMAN"  NR 170

Beste Stokkemenaren en alle lezers van de Bakeman. Het 170ste nummer is klaar en zal heel binnenkort bij u in de brievenbus vallen. Opnieuw 40 bladzijden leesplezier voor jong en oud, opgefrist met mooie foto’s. Met de eindejaarsfeesten in het vooruitzicht kun je misschien iemand een plezier doen door een jaarabonnement op de Bakeman als geschenk te geven. Ook ons jubileumboek “35 Jaar Kunstkring - 60 Jaar Begraafplaats - 60 Stokkemer families” is nog in voorraad (prijs 20 euro).

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Geschiedenis. Tweede Wereldoorlog: Theo Bergers
- De Kunstkring dankt
- STELLADIRO
- De stein van Stokkem
- Stokkem leeft
- Jacky, couleur locale
- Visitor Center en meer
- Uit de oude doos. Reünie 50-jarigen geboren in 1948
- Kadasterkaarten Stokkem (10): Rechtestraat (deel 1)
      Meuffel-, Kasteel- en Poelstraat
- Een geweldig mooie reis
- Afbraak Gemeentelijke Jongensschool in 1962
- Manjele vaege – Sisi
- Cavalleria Rusticana
- Limburgs Dames Schuttersfeest (L.D.S.)
- Centrum Stokkem ontsnapt aan grote brandramp

Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):

Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !


TENTOONSTELLING 50 JAAR FUSIE


 


"DE BAKEMAN"  NR 169

Rond half augustus verschijnt het 169e nummer van De Bakeman. Het is eveneens het eerste nummer van de nieuwe jaargang 42.
Voor wie zich graag wil abonneren op ons driemaandelijks tijdschrift is het nu het ideale moment. Een inwonende Stokkemenaar ontvangt voor slechts 10 euro vier boekjes van telkens 40 bladzijden, volledig in kleur gedrukt en opgefrist met mooie foto’s. Zeker doen !!! Een geschenkabonnement geven is ook mogelijk.

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Geschiedenis De Tweede Wereldoorlog: Henri Beckers
- Het gebeurde... 82 jaar geleden en nu
- Manjele vaege. Nog ins e vekansie veraol !
- 100 jaar steenkoolmijn St.-Barbara in Eisden
- De Kunstkring dankt
- 50 jaar muziekacademie
- Rechtzetting voornamen groepsfoto De Bakeman nr. 168
- De fusie tussen Dilsen, Elen, Lanklaar, Rotem en Stokkem
- Kadasterkaarten Stokkem (9) Steenkuilstraat (deel 2) – Begijnepoelstraat
- Uit de oude doos. Jeugdspelers van Stokkem V.V. namen deel aan
     “De rit van de jonge voetballer”
- 40-jarig jubileum voor DC80
- Het Pinksterverhaal van de schutterij
- Jubileumconcert met afscheid dirigent
- Stokkem Leeft
- De renaissance van de processie
- Op reis met de Kunstkring
- 200 jaar geleden tussen 1815 en 1830 waren wij allemaal “Hollanders”
- Succesvolle wielrenner. William Engelen te Stokkem

Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):

Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !


"DE BAKEMAN"  NR 168

Eerstdaags valt de nieuwe Bakeman in jullie brievenbus. Dit nummer 168 is het laatste nummer van jaargang 42. We willen al onze abonnees danken voor hun trouwe steun en hopen dat jullie snel jullie abonnement vernieuwen.
Voor slechts 10 euro ontvangt een Stokkemenaar vier maal per jaar ons boekje. Dus zeker doen !

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Geschiedenis. Tweede Wereldoorlog Slachtoffers van de kampen
- Bokke(n)rijders stimuleren renovatiedrang
- Manjele vaege. Oarlog
- Carnaval
- Gruuts op Stokkem
- Contrast
- Uit de doos. Plechtige communicanten jongens 1974
- Kadasterkaarten Stokkem (8)  Steenkuilstraat (deel 1)
- Dank voor uw steun
- Vaandelfeest 29 mei 1921
- Herdenkingsplechtigheid aan het veer
- Lezers anticiperen
- De Kunstkring dankt
- Bevolkingscijfers
- Twee honderdjarigen in Stokkem
- Een grapje in de krant van 1984
- In de krant 1982: Carnaval in Stokkem een enige belevenis

Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):

Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !


"DE BAKEMAN"  NR 167

In de eerste helft van februari verschijnt het 167ste nummer van “De Bakeman”. Welke artikels kunt u zoal verwachten?
U leest het oorlogsverhaal van de familie Adams die op de Arnold Sauwenlaan woonde.
Waar was “Café Tant Anna” in Stokkem?
Wie heeft er nog van een “kroeët” (biet) een mooi lichtbaken gemaakt voor het Sint-Maartenfeest?
Welke activiteiten waren er 150 jaar geleden tijdens de kermis in Stockheim?
Een mooie foto zat er in ons archief van de toneelgroep “De Herbloeiende Stock”.
Vanaf dit en volgende nummers focussen we ons met de kadasterkaart op het centrum van Stokkem.
We kregen een mooie klasfoto van leerlingen van de Rijksmiddelbare school van Stokkem.
U leest verder het verhaal van 100 jaar Gezinsbond, de activiteiten van de laatste drie maanden, carnaval, een verhaal over de reuzen van Stokkem en Jean Kenzeler beschrijft in manjele vaege de tijd van toen hij nog “e jungske waer”. Joeri Vanderhaegen droeg op 11 november een eigen gemaakt en toepasselijk gedicht voor aan de gedenksteen van de gesneuvelden.
We hebben in dit nummer ook de lijst staan van de overledenen van 2021.
Beste mensen, het is opnieuw een rijk gevuld nummer geworden.
Voor slechts 10 euro ontvangt een Stokkemenaar vier maal per jaar ons boekje. Dus zeker doen !

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Geschiedenis. Tweede Wereldoorlog Heinrich Adams
- Het verdriet van een “kroeët”
- 150 jaar geleden: Kermis in Stockheim
- Carnaval in de steigers
- Overledenen 2021
- Kadasterkaarten Stokkem (7) Het centrum
- Uit de oude doos. 1965 Leerlingen RMS-Stokkem,
     Eerste middelbaar 1966-1967
- Honderd jaar Gezinsbond
- Stokkem leeft
- Reuzen
- Manlele vaege. Wêij iech nog e junske waer
- Herdenking oorlogsslachtoffers, wie is Joeri en het gedicht
- In de krant 1955

Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):

Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !

Gerard Mostert, voorzitter


BESTE WENSEN VOOR 2022 !

De voorbije twee jaar is nog meer dan anders gebleken hoe belangrijk een goede gezondheid voor iedereen is. De onzekerheid om op een veilige manier samen te komen of een activiteit te organiseren heeft een grote invloed op de dagelijkse werking van onze vereniging. In 2021 zijn we meer dan een half jaar niet mogen samenkomen in onze lokalen van het stadhuis en hebben we bijna alle activiteiten moeten annuleren. De coronapandemie blijft nog altijd voor problemen zorgen. We weten nog niet met zekerheid wat nieuwe varianten, waaronder heel recent de omikronvariant, te weeg gaan brengen. De weg naar “het rijk der vrijheid” is helaas een flink stuk langer dan gehoopt.
Wanneer iedereen zich houdt aan de maatregelen en zich laat vaccineren, ook met het extra “boostervaccin”, hopen we dat de toestand weer iets “normaler” wordt. De Kunstkring, opgericht in 1980, heeft na meer dan 40 jaar nog heel wat plannen. We willen zo vlug mogelijk met het hele bestuur opnieuw beginnen aan het uitwerken en realiseren van nieuw projecten. Ons driemaandelijks tijdschrift “De Bakeman” moet ons paradepaardje blijven en mag zeker niet ontbreken in de huiskamer van iedere Stokkemenaar.
Beste Stokkemenaren en alle abonnees, graag wil ik u allen bij het begin van dit nieuwe jaar in naam van alle bestuursleden een voorspoedig, gelukkig en vooral gezond 2022 wensen !

Gerard Mostert
"DE BAKEMAN"  NR 166

Binnenkort verschijnt het 2de nummer van de 42ste jaargang van “De Bakeman”. De voorbije zomer leek het alsof Corona voorbij was. Na bijna twee jaar konden de verenigingen eindelijk opnieuw activiteiten organiseren. Ook de smokkelmarkt mocht doorgaan. In de rubriek “Stokkem Leeft” leest u hierover meer. In dit nieuwe nummer staat de Boyen in de kijker door middel van oude kadasterkaarten en de mooie benamingen die er werden gegeven aan de verschillende percelen in dit agrarisch gebied. U leest verder het aangrijpend verhaal van de moord op Lacroix Antoine die tijdens WO II op de Arnold Sauwenlaan woonde. Uit de oude doos hebben we een klasfoto gehaald van de jongens die in het eerste leerjaar van de Gemeentelijke Jongensschool zaten in het schooljaar 1971-1972, juist 50 jaar geleden.
Jean Kenzeler heeft eindelijk een afspraak kunnen maken met de “Goede Sint” in Stokkem. Dit beste lezers is maar een greep uit het rijke aanbod van teksten, opgefrist met mooie foto’s in dit 166ste nummer van ons driemaandelijks tijdschrift “De Bakeman”.

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Geschiedenis. Tweede Wereldoorlog Antoine Lacroix
- Ad Fundum
- Vijf jaar Stock-Heim
- Weer kunstfietsdagen
- Gruuts op de stoel
- Kadasterkaarten Stokkem (6) De Boyen
- Uit de oude doos. Gemeentelijke Jongensschool.
       Schooljaar 1971-1972: eerste leerjaar bij meester Jean Kenzeler
- Commedia dell’Aqua
- Manjele vaege. Sinterklaos
- Uit de oude krant van 12 september 1927
- Zestig jaar Roodkapjes
- Napoleon Bonaparte (1769-1821)
- De Kunstkring dankt
- Stadsbrand inspireert biernaam
- Zware overstromingen in de Maasvallei

Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):

Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !

Gerard Mostert, voorzitter


"DE BAKEMAN"  NR 165

Dit nieuwe nummer van “De Bakeman” is het eerste nummer van de nieuwe jaargang nr. 42. Heeft u nog geen abonnement op ons driemaandelijks tijdschrift dan moet u daar zeker verandering in brengen. De gevarieerde inhoud, opgefrist met mooie foto’s en documenten zal u zeker bevallen.

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide

- Geschiedenis. De Tweede Wereldoorlog
     Burgerslachtoffers Pieter Vanhaen en Willem Scheepers
- De Kunstkring dankt
- E klein Menjelke, èuiver Zjang van Mezeik
- Stokkem leeft: Kermis / Neer en Triene verjaren / Kapel van de Boyen /
     Smokkelmarkt / Zomer
- Manjele vaege. Gert !
- Kadasterkaarten Stokkem (5) De Negenoord
- Uit de oude doos. 1965: Naar de dierentuin
- Uit het archief: factuur Willems-Gruyters
- 150 jaar geleden: een nieuwe school in Stokkem
- Contrast. Langs de Graaf
- E(ucharistische) Kruistocht
- 1961 Nieuwe pastoor in Stokkem
- Op zoek voor ons archief. Hoezo…? Den ouwe brol van bompa ?
- Stokkem speelt de titel
- Vakschool folder
- Paters en nonnen. Ooit in Spanje geweest ? In Italië ? Frankrijk (Provence)?
- 1975: inbraak in café te Stokkem

Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):

Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !

Gerard Mostert, voorzitter


CORONAVIRUS (COVID-19)
HERDENKINGSPLECHTIGHEID AAN HET VEER
WORDT IN 2021 GEANNULEERD

Op 10 mei 1940 sneuvelden aan het veer 5 Nederlandse soldaten. Normaal gezien zou op 10 mei 2021 de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid plaatsvinden aan het oorlogsmonument aan het veer. Covid-19 heeft hier, en dat al voor het tweede jaar op rij, anders over beslist. Noodgedwongen wordt de plechtigheid een jaar uitgesteld. We hopen dat volgend jaar de plechtigheid opnieuw mag plaatsvinden. We herdenken die dag, niet alleen de vijf Nederlandse soldaten die aan het veer hun leven lieten, maar alle gesneuvelde soldaten, weggevoerden, krijgsgevangenen en weerstanders.
"DE BAKEMAN"  NR 164

Dit meinummer is het laatste boekje van de 41ste jaargang. Onze penningmeester zou het erg fijn vinden wanneer u uw abonnementsgeld voor de volgende jaargang zo vlug mogelijk overschrijft. Nieuwe abonnees zijn van harte welkom. Nu al bedankt in naam van alle bestuursleden!
De leden van de redactieraad hebben opnieuw hun uiterste best gedaan bij de samenstelling van dit nummer en zonder te overdrijven het resultaat mag gezien en gelezen worden !


Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Oproep
- Geschiedenis. De Tweede Wereldoorlog
          Gesneuveld in 1940: Albert Leenders
          Andere oorlogsslachtoffers: Pierke Vanhaen
- De Kunstkring dankt
- Manjele vaoge. Dat is em !!!
- Stokkem leeft: Winter / Carnaval / Ministoet
- Het verhaal van Heros
- Contrast: De Brammert 4
- De kadastrale reductiekaart van Stokkem, 1849
- Uit de oude doos. Huwelijk Pol Venken met Suzanne Van de Beek
- De fietsplaten - wie kent ze nog ?
- Kadasterkaarten Stokkem (4) De Veeweide
- Lezers grijpen naar de pen
- Schuilkelder van mijn ziel
- Gruuts op Stokkem
- Dank voor uw steun
- Smokkelroute
- Uit vergeelde kranten
- Corona waarschuwt u
- Dialectuitdrukkingen
- De Kapel aan de Arnold Sauwenlaan
- Aanvulling lijst overledenen oud-Stokkemenaren uit vorig nummer

Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):

Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !

Gerard Mostert, voorzitter


NIEUWE PLAATS VOOR HET VOGELWEERSTATION AAN DE WISSEN

Op de plaats waar het vogelweerstation stond start half maart 2021 de bouw van het nieuwe bezoekerscentrum De Wissen. Het wordt de hoofdtoegangspoort tot het Rivierpark Maasvallei.
Om die reden moesten we op zoek gaan naar een nieuwe plaats voor het vogelweerstation. Samen met de directie van De Wissen hebben we gekozen om het vogelweerstation te plaatsen kort bij de parking, de infoborden en het wandelgebied Negenoord. Op vrijdag 5 maart hebben de mensen van de Dienst der Werken het vogelweerstation op de nieuwe locatie geplaatst. Onze oprechte dank aan iedereen voor de fijne samenwerking !
Wij zijn er zeker van dat het vogelweerstation opnieuw de aandacht gaat trekken van de vele bezoekers.

Op 3 mei 2003 heeft de Kunstkring het vogelweerstation aan de ingang van het museum onthuld. Het is een hardhouten constructie, bestaande uit een vierkante paal met twee dwarsbalken en bovenop een pijnappel.
Aan het uiteinde van de linker dwarsbalk zie je de kop van een ijsvogeltje met in de bek een vis. Want het ijsvogeltje is een viseter en wordt regelmatig gespot in de omgeving. Aan de dwarsbalk hangt aan een koord een dikke maaskei. Aan de rechter dwarsbalk hangt een infobord waarop je kunt lezen wat er zoal gebeurt en te zien is bij verschillende weersomstandigheden.


(Foto van het vogelweerstation op de oorspronkelijke locatie in 2003)


"DE BAKEMAN"  NR 163

Het 163ste nummer van “De Bakeman”, het driemaandelijks tijdschrift van de Kunstkring Arnold Sauwen, is een feit. De redactieraad heeft opnieuw een prachtig gevarieerd nummer samengesteld, opgefrist met foto’s van vroeger en nu. Een abonnement, 4 boekjes in kleurendruk van elk 40 bladzijden, krijgt u al voor 10 euro, wanneer u in Stokkem woont !

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Geschiedenis. De Tweede Wereldoorlog (6) Het verzet
- Pol & Pol (deel 1)
- De Kunstkring dankt
- Stokkem leeft: Doortocht / Een hart voor Stokkem
- Manjele vaege. Lokdaun-laajt (3)
- Uit de oude doos. Klasfoto meisjes geboren in 1945
- Kadasterkaarten Stokkem (3) Molenveld
- Coljee
- Waarom Stokkem ?
- 11-novemberviering
- Overledenen Stokkem 2020
- Overledenen 2020 - oud-Stokkemenaren
- Gesneuveld in 1940: Leo Gielen
- Huis “De la Brassine”

Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):

Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !

Gerard Mostert, voorzitter


EEN ZALIGE KERST EN
DE BESTE WENSEN VOOR 2021


In de geschiedenisboeken zal 2020 heel zeker geboekt staan als het jaar waarin we wereldwijd geconfronteerd werden met het coronavirus. Covid-19 zorgde al voor ontzettend veel doden. De beelden die we dagelijks op TV zien spreken boekdelen.
Van een normaal leven is er in 2020 weinig sprake geweest. Alle sectoren in onze maatschappij hebben zich moeten aanpassen aan de opgelegde maatregelen en hebben bewezen dat ze heel creatief kunnen zijn. Ook op familiaal vlak heeft deze pandemie een grote impact. Normale dingen zoals een knuffel geven aan oma of opa was plots niet meer mogelijk. Maar er is eindelijk licht te zien aan het einde van de tunnel ! Het vooruitzicht op vaccinatie in 2021 biedt hoop op een terug “normaal leven” met minder beperkingen en een herstel van de economie. Ja, we tellen allemaal af om terug gezellig samen te komen met familie en vrienden, maar we moeten nog even geduld hebben.De Kunstkring is in dit moeilijke jaar zich blijven inzetten om de band die we hebben met onze abonnees en sympathisanten zo goed mogelijk in stand te houden. Ik ben er zeker van dat we hierin geslaagd zijn. De vele bezoekjes aan onze website (bijna 30.000) en onze facebookpagina (meer dan 200 "vind ik leuks") die we mochten registreren wijzen hierop. Ook met ons uithangbord, het mooi verzorgde driemaandelijks tijdschrift “De Bakeman” bereikten we onze talrijke abonnees. De Kunstkring heeft nog veel plannen voor Stokkem en we kijken er naar uit om opnieuw met het voltallige bestuur te mogen vergaderen in het stadhuis en u te mogen begroeten op onze opendeurzondagen.
Het einde van het jaar is normaal de periode om samen gezellig te feesten. We zullen dit jaar echter kerstmis en nieuwjaar moeten vieren met ons eigen gezin of met ons knuffelcontact. Moge dit u niet ontmoedigen en geniet er maar met volle teugen van. We kijken hoopvol uit naar het nieuwe jaar.

Ik wil u in naam van alle bestuursleden fijne eindejaarsfeesten wensen en voor het nieuwe jaar een gelukkig en vooral gezond 2021 !

Gerard Mostert, voorzitter


HERDENKINGSPLECHTIGHEID 11 NOVEMBER 2020

Graag had de Kunstkring Arnold Sauwen ook dit jaar zijn medewerking verleend aan de herdenkingsplechtigheid voor onze gesneuvelde helden op 11 november 2020, naar aanleiding van het einde van WO I. Maar het coronavirus steekt er een stokje voor.
In een schrijven van de stad Dilsen-Stokkem werd gemeld dat door Covid-19 (coronavirus) men genoodzaakt is de wapenstilstandherdenking dit jaar tot een absoluut minimum te herleiden. Er zal geen misviering zijn en er mogen maar vier personen aanwezig zijn voor een kransneerlegging aan het monument. Bloemen worden neergelegd door het stadsbestuur en de plaatselijke afdeling van de K.N.S.B.
Hopelijk kan de plechtigheid volgend jaar weer op een normale manier plaatsvinden. Blijf allemaal goed gezond !

Gerard Mostert
 
LAAT VERBROKKELEN DIT GRANIET
HELDENDADEN STERVEN NIET
(Arnold Sauwen)


(Foto van de wapenstilstandherdenking van 2018)


"DE BAKEMAN"  NR 162

Beste Stokkemenaren en vrienden van de Kunstkring,

Het corona-virus blijft ons in zijn greep houden. Dit is voor iedereen een moeilijke tijd. Ook voor de werking van de verenigingen. Maar we blijven ons best doen en met veel moed verder werken.
De positieve reacties die we hebben ontvangen over de inhoud en de lay-out van het vorig nummer hebben ons plezier gedaan. Met veel “goesting” zijn we begonnen aan de samenstelling van het 162ste nummer en het resultaat mag gezien worden. De gevarieerde inhoud van ons tijdschrift valt bij onze lezers in de smaak. Ik sta dikwijls verstomd over de vindingrijkheid van de leden van de redactieraad en onze losse medewerkers.
Niet minder dan 17 verschillende onderwerpen komen aan bod, waaronder de geschiedenis van de bezetting in WO II. In dit artikel komt de lezer te weten in welke mooie woning op de Rechtestraat de oorlogsburgemeester heeft gewoond. Bij dit artikel een unieke foto van deze woning. In de nieuwe rubriek over de oude kadasterkaarten van Stokkem gaat het deze keer over de kaart van De Brammert en de Koeweerd gekoppeld aan een mooi verhaal. Verder in dit nummer een mooie groepsfoto “Uit de oude doos” van de reünie van de 50-jarigen in 1985. We hebben in ons archief een hele reeks Stokkemer dialectuitdrukkingen in voorraad. In deze Bakeman staat een eerste reeks om van te genieten. Dit is maar een greep uit de gevarieerde inhoud van dit nieuwe nummer, zoals u hieronder kunt zien.
Ik wens u veel leesplezier en vooral blijf allemaal goed gezond!

Gerard Mostert, voorzitter


Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Geschiedenis. De Tweede Wereldoorlog (5) Onder de bezetting
- Manjele vaege. Lokdaun-laajt (2)
- 11-novemberviering
- Contrast: Ouzeir
- Vlechtcursus meester-leerling
- De Bourgondische tijdreis
- Verkiezingspamflet
- Kadasterkaarten Stokkem (2)
- Uit de oude doos. Reünie 50-jarigen in 1985
- Kunstschilder met Stokkemer roots
- 100 jaar geleden. Overstroming 1920
- De Kunstkring dankt
- Dialectuitdrukkingen
- Oorlogsherinneringen (2)
- Even stilstaan: Giel Maussen
- 105 ! Anna Maria Kenzeler
- School “Uiterwaard” in de Gallestraat


Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):

Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !


BEVRIJDING STOKKEM
76 JAAR GELEDEN

18 september 1944, 76 jaar geleden, was waarschijnlijk voor de Stokkemenaren één van de meest feestelijke hoogdagen in de vorige eeuw. We werden bevrijd door het 99ste Infanterieregiment van het Amerikaanse leger, na vier jaar Duitse bezetting. Op zaterdag 18 september 2010 werd de historische bevrijding herdacht. In Stokkem werden die dag drie gevelplaten onthuld. Op de foto de gevelplaat aangebracht aan de voorgevel van het stadhuis. Deze plaat mochten we na de restauratie van het stadhuis niet meer opnieuw bevestigen tegen de voorgevel van het stadhuis. We hebben ze om die reden een nieuwe plaats gegeven tegen de voorgevel van "Café 't Uchterhoes".Wie meer wil weten over de bevrijding van Stokkem en het Maasland in de septemberdagen van 1944 kan best het boek "The Canal Drive" lezen.
"DE BAKEMAN"  NR 161

Beste Stokkemenaren en vrienden van de Kunstkring,

40 jaar Kunstkring. We hadden ons dit jubileumjaar helemaal anders voorgesteld. Maar door Covid-19 kunnen alle geplande activiteiten niet doorgaan. Ook de redactieraad van de Bakeman heeft zich moeten aanpassen aan de coronacrisis. De mogelijkheden van de digitale wereld werden maximaal verkend en we zijn er opnieuw in geslaagd om een mooi gevarieerd nummer van de Bakeman voor u samen te stellen.
Het is het eerste nummer van de 41ste jaargang en voor wie nog geen abonnement heeft, het ideale moment om zich te abonneren. Voor 10 euro ontvangt een inwoner van Stokkem alle drie maanden een nummer, volledig in kleur met 40 blz. boeiende lectuur. Een must, zeker voor een echte Stokkemenaar.

NIEUW   Jean-Pierre Segers en Jean-Pierre Van Holzaet hebben een nieuw onderwerp uitgewerkt. Hun verhaal begint telkens bij plaatsen en woningen met hun eigenaars die op oude kadasterkaarten van Stokkem staan. We zijn benieuwd naar uw reacties.
Naast de gebruikelijke rubrieken leest u in dit nummer nieuwe verhalen, opgefrist met nooit geziene foto's, geschreven of aangeleverd door abonnees, waarvoor onze dank. Veel leesgenot !

Gerard Mostert, voorzitter

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Geschiedenis. De Tweede Wereldoorlog (4)
          De 18-daagse veldtocht: 10-28 mei 1940
- De coronapletwals
- Manjele vaege. Lockdaun-Laajt (1)
- Oorlogsherinneringen
- Contrast: Steenkuilstraat 6
- Kadasterkaarten Stokkem (1)
- Uit de oude doos.
          Leerlingen op bezoek bij Bekaert Lanklaar, 30 jaar geleden
- De Kunstkring dankt
- De grote kermis en mijn verhaal
- Gruuts op Stokkem
- Augustus vroeger: braderie
- Voormalige handelszaken in Stokkem (2) Café Monty bij Michelke Havran
- Drama in 1907
- De jacht in 1918
- Jubileumfeesten KAJ-VKAJ

Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):

Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !


"DE BAKEMAN"  NR 160

Door het coronavirus draait de werking van de Kunstkring noodgedwongen op een laag pitje. Verschillende activiteiten hebben we moeten annuleren zoals onze vergaderingen van de verschillende werkgroepen, de opendeurdagen op elke derde zondagvoormiddag van de maand en de 10 mei herdenking aan het veer.
De Bakeman van mei “maken” zonder samen te mogen vergaderen in ons lokaal is voor alle leden van de redactieraad niet zo vanzelfsprekend geweest. Maar de voorzitter van de redactieraad Jean-Pierre Segers heeft alles in goede banen geleid. Zoals de reporters en redactieraadsleden van een krant nu dagelijks hun teksten voor de krant van thuis uit moeten maken en doorsturen, zo hebben wij dit ook gedaan voor deze 160ste Bakeman. En wij zijn er in geslaagd! Hopelijk valt de inhoud van de verschillende onderwerpen, de foto's en de lay-out bij u in de smaak.
Dit is het laatste nummer van de 40ste jaargang. Onze penningmeester zou het fijn vinden wanneer u lid blijft van onze grote Kunstkringfamilie en even het abonnementsgeld overschrijft, zo mist u geen enkel nummer.
Hartelijk bedankt !

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten Geleide
- Geschiedenis: De Tweede Wereldoorlog (3), “Fall Gelb” 10 mei 1940
- Henri en de paardjes
- Tweede variété-, alias uchternamiddag
- Manjele vaege: Zjang van Mezeik
- Gerard Van de Beek
- Kwartierstaat van Gerard Van de Beek
- Uit de oude doos: Straatvolleybaltornooi 1981 (2)
- Het gulden jaar van Campus De Meander
- 50 Jaar Meander
- Van Tralala tot Halleluja. Carnaval 2019-2020
- Collage: Legende carnavalmozaïek
- Hartelijk dank aan ereleden en steunende leden
- Corona
- Bevolkingscijfers
- De Kunstkring dankt
- Culturele reis
- Het Poorthof (achterkant)

Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):

Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !


CORONAVIRUS (COVID-19)
HERDENKINGSPLECHTIGHEID AAN HET VEER
AFGELAST

Sinds 1989 organiseert de Kunstkring jaarlijks de 10-mei herdenkingsplechtigheid aan het monument aan het veer. Het coronavirus (COVID-19) zorgt ervoor dat we deze herdenkingsplechtigheid dit jaar noodgedwongen moeten afgelasten. De gezondheid van iedereen gaat voor. Hou het veilig en gezond en draag goed zorg voor elkaar !


50 JAAR "DE MEANDER"

Op vrijdag 17 januari 2020 vond de academische zitting plaats in de zaal Graaf van Loon, naar aanleiding van de start van het feestjaar 50 jaar De Meander.
Naast de andere sprekers verzorgde Jean-Pierre Segers, voorzitter van de redactieraad van De Bakeman, een erg gesmaakte voordracht over de geschiedenis van het begin van de Teen-en Rietvlechtschool tot 1970.
"DE BAKEMAN"  NR 159

2020 beginnen we met een extra dik nummer. Dit komt doordat de verenigingen van Stokkem de laatste maanden van 2019 heel veel activiteiten georganiseerd hebben waarvan we het verslag niet kunnen verplaatsen naar het volgende nummer. Dit noemen we een luxeprobleem voor de redactieraad en ook voor de lezers, maar niet voor onze schatbewaarder want de drukkosten zullen hierdoor zeker hoger zijn. Beschouw dit dus maar, geachte abonnees, als een verjaardagsgeschenk bij het begin van dit jubileumjaar van de Kunstkring.
Want in juni 2020 zal het juist 40 jaar geleden zijn dat de Kunstkring werd gesticht. Meer hierover in de volgende nummers van de Bakeman en op onze website.

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- De Tweede Wereldoorlog (2)
- Herdenking Wereldoorlog II - Onthulling 4 herdenkingsplaten
- Overledenen Stokkem 2019
- Een angstige Halloweennacht
- Inauguratie: Keizer Hubert Scheepers
- 11 November
- Henri Colla
- Kwartierstaat Henri Colla
- Uit de oude doos: Okra Stokkem op vakantie in Sauerland
- Muzikaal oktoberfeest
- Witte Kraag Tripel: een streekbier “geboren en getogen” in Stokkem
- Manjele vaege: Prins, Kèuining, Keizer!
- Carnaval
- Vuur en vlam
- Skyline “De Brammert” - 1 oktober 2019
- Stokkem leeft: Nieuwe pastoor / De Snep / Kersthappening
- De Kunstkring dankt
- Het Gruytershuis

Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):

Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !


NIEUWJAARSRECEPTIE

Op zondag 12 januari 2020 kwamen de bestuursleden van de Kunstkring samen met partner voor hun nieuwjaarsreceptie. In zijn toespraak blikte de voorzitter Gerard Mostert tevreden terug op de werking van het voorbije jaar. De Bakeman, volledig in kleur gedrukt, is en moet ons paradepaardje blijven naast de jaarlijks weerkerende activiteiten.
In juni 2020 bestaat de Kunstkring 40 jaar en ook dit willen we niet onopgemerkt laten voorbij gaan. Meer hierover kunt u heel binnenkort lezen op onze website en in onze Bakeman.
BESTE WENSEN VOOR 2020

In naam van alle bestuursleden van de Kunstkring wens ik jullie een schitterend en vooral gezond 2020 !

In augustus 2020 zal het juist 40 jaar geleden zijn dat de Kunstkring werd gesticht. Vele bestuursleden hebben zich in die periode met hart en ziel ingezet voor onze vereniging, waarvoor mijn oprechte dank. Van de stichters zijn er nog drie actief in onze vereniging. De viering van dit 40-jarig bestaan zullen we niet onopgemerkt laten voorbij gaan. Het zal zeker één van de hoogtepunten worden van ons jaarprogramma. Via onze Bakeman, website en facebook blijft u natuurlijk altijd op de hoogte van alle activiteiten die we organiseren.Wij hopen in 2020 ons bestuur en de redactieraad van ons tijdschrift aan te vullen en te verjongen met mensen die een hart hebben voor onze stad Stokkem. Want “De Bakeman” moet en zal het tijdschrift blijven voor iedereen! Aan materiaal om te schrijven is er geen gebrek en men kan altijd rekenen op de medewerking en steun van de andere redactieleden. Wij heten alle nieuwe bestuursleden en losse medewerkers van harte welkom.

Gerard Mostert, voorzitter


HERDENKING OORLOGSVERLEDEN

Op zondag 24 november 2019 werden enkele markante personen uit Wereldoorlog II herdacht door het onthullen van een gedenkteken.
De organisatoren waren de Geschied- en Heemkundige kringen van Elen, Rotem, Dilsen en Lanklaar, de kunstkring Arnold Sauwen Stokkem, de militaire vriendenkring Dilsen en de oudstrijders.
De verschillende gedenktekens bevinden zich in Stokkem op de Veeweide (Jan Klerkx werd daar vermoord), in de Langstraat in Elen (Eugène Klingeleers werd daar in de buurt vermoord), in de Weerstandersweg in Rotem (moord op Barthelomeus Stukken) en in het Kasteelpark te Dilsen (Gertrude Moors).
11 NOVEMBER

Wapenstilstandsdag is een jaarlijkse herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog op 11 november 1918.
In de gedenksteen naast de kerk in Stokkem staan de namen gebeiteld van de gesneuvelde Stokkemenaren van beide wereldoorlogen.
"DE BAKEMAN"  NR 158

De redactieraad van de Kunstkring heeft voor de samenstelling van dit novembernummer opnieuw haar best gedaan. Zoals beloofd in het vorige nummer komt hierin WO II aan bod. We beginnen met de aanleiding en het begin van deze gruwelijke oorlog. In de volgende nummers schenken we aandacht aan wat zich in onze omgeving heeft afgespeeld en vertellen we de verhalen van verschillende Stokkemenaren.
Enkele blikvangers in dit nummer: 50 jaar jeugdhuis “In de Graaf”, de schutterij weer bij de besten, het levensverhaal van meester René Venken, de groepsfoto van de plechtige communicanten, jongens en meisjes die dit jaar 50 jaar worden en nog vele andere artikels en mooie foto's.

Bent u op zoek naar een geschikt eindejaarsgeschenk dan wil ik u heel graag een tip geven. Een abonnement op “De Bakeman” zal zeker bij velen in de smaak vallen en voor de prijs moet u het niet laten. Voor 10 euro krijgt een inwoner van Stokkem 4 nummers van elk 40 bladzijden, volledig in kleur gedrukt. Ook van ons jubileumboek (273 blz. met vele prachtige foto's) zijn nog enkele exemplaren in voorraad en dit voor de prijs van 20 euro.

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- De Kunstkring dankt
- Geschiedenis Het Graafschap Loon
         “De stad Stockheim in het prinsbisdom Luik” (4)
- Stokkem leeft: Smokkelmarkt-Tentoonstelling
- Foto mozaïek bebloeming 2019
- Welkom in de Boyen
- Jeugdhuis 50 jaar
- Gruuts op Stokkem
- René Venken
- Kwartierstaat van René Venken
- Uit de oude doos: Plechtige communicanten jongens en meisjes in 1981
- De Tweede Wereldoorlog (1)
- Felicitaties
- Onze cultuuruitstap naar Düsseldorf
- Manjele vaege: Iech bèn lestig op et Belengske!
- Afscheid van pastoor Ludo Vaes
- Contrast
- Schutterij weer bij de besten
- 90 jaar geleden: Muziekfeest in Stockheim
- Telefoonlijst van het kantoor Lanklaar in 1929
- Het stadhuis

Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):

Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !


WIJNBOUW KASTEEL VILAIN XIIII

Op zaterdag 14 september bracht de Kunstkring een bezoek aan Wijnbouw Kasteel Vilain XIIII in Leut. Zo werd er kennisgemaakt met de wijnbouw in het Maasland. Een glaasje proeven hoort daar natuurlijk ook bij. Schol !
CULTURELE UITSTAP NAAR
DÜSSELDORF

Op zaterdag 7 september trok de Kunstkring op culturele uitstap naar Düsseldorf. Het werd een prachtige dag met afwisselende activiteiten in een mooie stad. Bekijk de vele foto's in ons fotoalbum.
"DE BAKEMAN"  NR 157

Beste Stokkemenaren en sympathisanten van de Kunstkring Arnold Sauwen. De Bakeman nr. 157 is het eerste nummer van de 40ste jaargang van ons driemaandelijks tijdschrift. En we mogen met fierheid zeggen dat het opnieuw een schitterend nummer is geworden, volledig in kleurendruk.
Naast geschiedenis, Stokkem leeft, interviews, groepsfoto, kwartierstaat, Manjele Vaege, enz. schenken we vanaf dit nummer telkens aandacht aan Stokkem en omgeving in WO II.
Bij het begin van een nieuwe jaargang hopen we natuurlijk ook dat nieuwe abonnees onze lezersfamilie (600 abonnees) komen aanvullen. Zoals u hieronder leest moet u het voor de prijs zeker niet laten. Geef ons maar een seintje en wij zorgen voor de rest.

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Het graafschap Loon “De investituurstrijd” (3)
- Monumentenwandeling
- Stokkem bevrijd ! WO II
- Kanonschoten beantwoorden met mitrailleurvuur
- Stokkem leeft: zodenbank
- Familie Venken-Beckers
- Kwartierstaat van de kinderen Venken-Beckers
- Uit de oude doos: Klasfoto 6de leerjaar Vrije Basisschool 1989-1990
- Profetisch vogelschieten
- Manjele Vaege: 21 juuli, enen istoorissen nasjonaale Fieësdaag
- Stokkemer scheldtirades rond 1700
- Jacky Peters, 75 jaar muzikant
- Het zilveren priesterjubileum van E.H. Ludo Vaes
- De korverij in Stokkem

Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):

Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !


FILM "GRENSGEVAL" : 2e kans !
woensdag 8 mei om 19u in zaal Opus te Stokkem

De film "Grensgeval" brengt getuigenissen van mensen uit onze regio die de Eerste Wereldoorlog hebben meegemaakt. Ook nakomelingen doen schrijnende verhalen. Hoe verliep het dagelijks leven in de dorpen van Noord-Limburg en het grensgebied met Nederlands Limburg? De film is in ons dialect en Nederlands ondertiteld. In Elen was de zaal al snel uitverkocht, vandaar een herhaling op woensdag 8 mei om 19u in Zaal Opus, Schuttersstraat 7, te Dilsen-Stokkem.
Tickets zijn verkrijgbaar aan de balie van de afdeling WVC (administratief Centrum), Europalaan 25, Dilsen of het Dienstencentrum "Stockheim" te Stokkem en kosten 5 euro. Een aanrader  !
"DE BAKEMAN"  NR 156

De Bakeman nr. 156 van mei 2019, is het laatste nummer van jaargang 39. Het is een exemplaar van 40 pagina's met een bijzonder gevarieerde inhoud. In augustus start de 40ste jaargang. Vergeet dus binnenkort zeker niet uw abonnement te vernieuwen. Wie graag een abonnement wenst, vindt hieronder alle info terug.

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Het Graafschap Loon "De graven van Loon: een Familiegeschiedenis"-2
- Muzikaal Broodje Gezond
- Manjele Vaege: Pierre van de bar
- Arnold Sauwen van onder het stof
- Overlijden Marcella Warson
- Dréke Bocken
- Kwartierstaat André Theodoor Bocken
- Uit de oude doos Oteppe eind jaren '60
- Carnaval
- Hartelijk dank
- Gemeenteraadsverkiezing 14 oktober 2018
- Gruuts op Stokkem
- Nostalgie naar "Iech zèng plat"
- Dokter Henri Medaer
- Contrast Medaerstraat 36
- Vloeipapier
- Stokkem in data (4)

Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):

Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !


ZODENBANK WERD OPGEFRIST

De zodenbank-geurbank, in het parkje aan de Steenkuilpoort, moest dringend een opknapbeurt krijgen. Het vlechtwerk rond de lindenboom hebben we vervangen met nieuwe dikke wilgen. De bank zelf hebben we op zijn Paasbest opgefrist met lavendel en bloemen. Zalig Pasen !MONUMENTENWANDELING
zondag 14 april 2019
FILM "GRENSGEVAL"
UCHTERNAMIDDAG
zondag 24 maart 2019
Dienstencentrum Stockheim
"DE BAKEMAN"  NR 155

In februari 2019 verschijnt het 155ste nummer van “De Bakeman”, het driemaandelijks tijdschrift van de Kunstkring Arnold Sauwen. De redactieraad heeft opnieuw een prachtig gevarieerd nummer samengesteld, opgefrist met foto’s van vroeger en nu. Een abonnement, 4 boekjes in kleurendruk van elk 40 bladzijden, krijgt u al voor 10 euro, wanneer u in Stokkem woont.

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten Geleide met foto's van de twee nieuwe gevelplaten
- Geschiedenis. Het laatste oorlogsjaar (5)
- Uitnodiging Stokkem=Muziek
- Halloween
- Carnaval steekt weer de kop op: voorstelling dertigste prins
- Manjele vaege: Nao et ospitaal
- Einde W.O.I -100 jaar later
- De familie "van Drien"
- Kwartierstaat van kinderen Claessens-Coonen
- Uit de oude doos: klasfoto meisjes geboren in 1950
- De Kunstkring dankt en organiseert
- Stokkem leeft. Vuurke stoken, Sint-Maarten lacht ermee
- Het graafschap Loon: Tussen staf en troon (1)
- Inventaris oud kerkhof
- Trefpunt Negenoord
- Krombekken speuren Negenoord af
- De Snep nodigt uit
- Overleden in 2018
- Baer Vanhaen, de coiffeur
- Gruuts op Stokkem
- Stokkem in data (3)

Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):

Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !

Gerard Mostert, voorzitter


KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN

We zitten volop in de voorbereiding van de eindejaarsfeesten. Kerstmis het feest bij uitstek waaraan we warmte, gezelligheid, liefde, geloof en hoop toeschrijven. De kerstverlichting en versiering, aangebracht door de straatcomités, zorgen voor die gezellige sfeer in onze stad Stokkem. Proficiat en bedankt hiervoor !

Het einde van het jaar is een moment om eens terug te kijken op het voorbije jaar.
* Met enige trots presenteerden we in 2018 ons driemaandelijks tijdschrift "De Bakeman" volledig in kleur gedrukt.
* We nodigden u uit in ons gerestaureerd Stadhuis om kennis te maken met onze lokalen, ons uitgebreid archief en om te genieten van een tentoonstelling over de vlechtnijverheid.
* We zorgden opnieuw voor verfraaiingswerken in het centrum van Stokkem door het aanbrengen van nieuwe gevelplaten.

Dit zijn maar enkele realisaties van 2018. Maar we kijken ook al vooruit ! Want ook voor volgend jaar staat er weer heel wat op onze agenda. Volg daarvoor zeker onze werking via de Bakeman, onze website en Facebook.

Met wensen, warme knuffels en goede voornemens is het een beetje zoals met de zoetigheden op het eind van een feestmaaltijd: ze komen zelden te vroeg en je hebt er nooit teveel van. Ik stuur ze dan ook nu al massaal jullie richting uit. Ik wens jullie allen een zalig Kerstfeest en een gelukkig en vooral gezond Nieuwjaar !

Gerard Mostert, voorzitter

INVENTARISEREN OUDE KERKHOF

Eddy Nouboers uit Dilsen is al een tijdje bezig met het inventariseren van het oude kerkhof aan de A. Sauwenlaan. Een heel werk, waarvoor dikke proficiat vanwege de Kunstkring. Jullie vinden zijn bevindingen op de website www.online-begraafplaatsen.nl. Klikken op België, dan Limburg, dan Dilsen-Stokkem en vervolgens op "Stokkem, oude begraafplaats".
Door de jaren heen zijn heel wat inscripties op een aantal graven vervaagd of verdwenen. Eddy is nog op zoek naar de gegevens van de graven op de foto's die je terugvindt door op onderstaande link te klikken. Wie heeft meer info ? Graag reactie bij iemand van de Kunstkring. Alvast dank.
NIEUWE GEVELPLATEN EN
AANPASSINGEN AAN BESTAANDE MONUMENTEN

Ook in het najaar zat de Kunstkring niet stil !

Zo werd er een nieuwe gevelplaat ontworpen voor Pieter-Jan-Huibrecht Brouwers. In 1981 bracht de Kunstkring een herdenkingsplaat voor Pieter-Jan-Huibrecht Brouwers aan op de voorgevel van het Stadhuis. Deze kon niet meer teruggeplaatst worden na de renovatie van het Stadhuis en het werk zelf was ook aan vernieuwing toe. We hebben een nieuwe plaat laten maken met een aangepaste tekst en aangebracht tegen de voorgevel van de woning van de heer Jos Keymis op de Rechtestraat. Pieter-Jan Brouwers heeft volgens de oude kadasterplannen van Stokkem op die plaats gewoond.Ook werd er een nieuwe gevelplaat ontworpen voor een gebeurtenis die exact 450 jaar geleden plaatsvond. De oversteek van Willem van Oranje van Obbicht naar Stokkem in 1568. Voor deze plaat vonden we een plaatsje tegen de zijgevel van de woningen van Ons Dak op de Steenkuilstraat. In dit gebouw woonde voorheen Albert Venken-Peeters.Voor de plaat van de bevrijding van Stokkem op 18 september 1944, die in 2010 tegen de voorgevel van het Stadhuis werd aangebracht, hebben we -door de renovatie van het Stadhuis- een nieuwe plaats moeten zoeken. Ze werd aangebracht tegen de voorgevel van het Uchterhoes.

Het monument “Stokkem 750 jaar Stadrechten” hebben we hersteld door het aanbrengen van 10 nieuwe wapenschilden en een tekstplaat.

De boog die vroeger het Heldenplein sierde werd, om te voorkomen dat het werk verloren zou gaan, op vraag van de Kunstkring en met de hulp van de dienst der werken van de Stad Dilsen-Stokkem geplaatst op het oude kerkhof. De boog staat nu tegen de zijkant van de kapel.

De Kunstkring dankt de eigenaars van de woningen voor de toelating om deze granieten gevelplaten te mogen aanbrengen op hun woning. Ook gaat onze dank uit naar het stadsbestuur en de mensen van de dienst der werken die deze werken voor ons uitgevoerd hebben.
Met deze gevelplaten willen we de Stokkemenaren en de wandelaars die onze stad bezoeken informatie aanbieden over de rijke geschiedenis van onze stad.

Meer info over alle andere realisaties van de Kunstkring vindt u op deze website en in onze wandelbrochure “Wandelwijzer door het pittoreske Stokkem”.100 JAAR WAPENSTILSTAND  1918-2018

Zondag 11 november 2018 was het precies 100 jaar geleden dat de wapenstilstand 1914-1918 werd ondertekend. Ook Stokkem deelde in de klappen van de Eerste Wereldoorlog: 12 jongens zijn gesneuveld en er viel 1 burgerslachtoffer. Ieder jaar op 11 november organiseert de Oudstrijdersbond een plechtigheid. Om 10.40u vertrok vanuit de Stadsgraaf een stoet naar de kerk. In de mis van 11u. werd door de  Kunstkring A. Sauwen Stokkem aandacht geschonken aan iedere gesneuvelde afzonderlijk en werden ook hun foto's getoond. Na afloop was er een bloemenhulde aan de gedenksteen. De mis werd opgeluisterd door de Koninklijke Stockheimer Harmonie Sint-Elisabeth.
"DE BAKEMAN"  NR 154

De Bakeman nr. 154 is het tweede nummer van de 39ste jaargang. Over de omschakeling van zwart-wit naar kleurendruk hebben we van onze abonnees vele positieve reacties ontvangen, waarvoor onze dank. We hopen dat hierdoor nog meer Stokkemenaren en hopelijk ook de nieuwe inwoners van onze stad een abonnement nemen op ons driemaandelijks tijdschrift.
Door de gevarieerde inhoud vindt iedereen er zijn gading in. Vanaf € 10 ontvangt een inwoner van Stokkem 4 boekjes van telkens 40 bladzijden dik, opgefrist met mooie foto's. Laat ons maar iets weten en wij zorgen ervoor dat de Bakeman bij u in de brievenbus terecht komt. Alle nieuwe abonnees krijgen er gratis, het stripverhaal “Stokkem körversstedsje aan de Maas” bij.

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Geschiedenis WO I: Het laatste oorlogsjaar (4)
- De kruidengeheimen van Negenoord
- Manjele vaege: Gauwe broelef
- Bijna 25 jaar geleden: 1994
- Geel, Rood
- Een boodschap voor een betere wereld
- In gedachten: Overleden bestuursleden
- Marie van legume Lienke
- Gruuts op Stokkem
- Kwartierstaat van Maria (Philomena) Lucas
- Uit de oude doos: Gemeentelijke Jongensschool
               schooljaar 1982-1983, het zesde leerjaar
- De Kunstkring dankt
- Bestemming 's-Hertogenbosch
- Vlaggen boven Stokkem
- Multi-jubileum bij De Meander
- Uit het archief Stokkem VV – FC Mechelen 1963
- Prachtprestatie van Sint-Elisabethschutterij
- Stokkem Leeft
- Tentoonstelling Graafschap Loon
- Stokkem in data (2)

Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):

Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !

Gerard Mostert, voorzitter


CULTURELE UITSTAP NAAR
'S-HERTOGENBOSCH

Op zaterdag 1 september trok de Kunstkring op culturele uitstap naar 's-Hertogenbosch. Het werd een prachtige dag in een mooi stadje niet eens zo ver van Stokkem. Bekijk de vele foto's in ons fotoalbum.
"DE BAKEMAN"  NR 153
Vanaf nu is De Bakeman altijd in kleur !

De Bakeman nr. 153 van augustus 2018 rolt heel binnenkort van de drukpers. Het is het eerste nummer van de 39ste jaargang van ons driemaandelijks tijdschrift. Vanaf nu worden alle Bakemannen volledig in kleur gedrukt. We zijn fier dat we met het bestuur deze beslissing hebben genomen en zijn er nu al van overtuigd dat dit bij de vele trouwe abonnees en lezers zeker in de smaak zal vallen. Wij hopen dat door deze vernieuwing het aantal abonnees zal stijgen. De redactieraad is er opnieuw in geslaagd om een prachtig gevarieerd nummer samen te stellen. 40 bladzijden leesplezier opgefrist met mooie foto's. Hopelijk mogen we u bijschrijven op de lijst van meer dan 600 trouwe abonnees.
Wie persoonlijk kennis wil maken met de werking van de Kunstkring is altijd welkom op de opendeurdagen elke derde zondagvoormiddag van de maand in onze lokalen van het stadhuis van Stokkem (Rechtestraat).

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Geschiedenis WO I – Het laatste oorlogsjaar (3)
- Witte rook boven Sint-Elisabethkerk
- De Kunstkring op daguitstap naar 's Hertogenbosch
- 40 jaar geleden: 5 gouden bruiloften
- Gruuts op Stokkem
- 30ste Herdenking 10 mei slachtoffers
- Stokkem leeft
- Taxi, café en garage Leenders
- Kwartierstaat Leenders Pierre
- Uit de oude doos: Samenkomst 60-jarigen in 1997
- 200 jaar Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand
- Manjele vaege: Wuurt de proovinsie aafgesjaf?
- De kerk en haar kunstschatten
- Een taaie vogel
- 1993: 25 jaar geleden overleed Koning Boudewijn
- Stokkem VV kampioen
- Stokkem in data (1)
 
Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):

Woont u in Stokkem, dan bezorgen wij u ieder nummer thuis voor de prijs van 10 euro per jaargang.
Woont u niet in Stokkem, dan sturen we u ieder nummer op: u betaalt dan 12 euro voor een hele jaargang.
Wilt u ons extra steunen (en meer dan 200 abonnees doen dat) dan bent u voor 15 euro steunend lid en voor 25 euro erelid.
De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Een abonnement als geschenk ? Uiteraard kan dit. Wij bezorgen het abonnement aan de persoon die u wenst te verrassen of te belonen. Een seintje volstaat aan één van onze bestuursleden.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !

Gerard Mostert, voorzitter


NIEUWE BANNER KUNSTKRING

Misschien heeft u al een bezoek gebracht aan de Smokkelmarkt in Stokkem of aan de tentoonstelling in de raadzaal van het stadhuis tijdens deze Smokkelmarkt. Dan bent u onze nieuwe banner zeker al tegengekomen, een ontwerp van Guy Voorjans !

TENTOONSTELLING IN DE RAADZAAL
VAN HET STADHUIS VAN STOKKEM
Smokkelmarkt zondagen in juli en augustus
van 9.30u - 13u.

Wij nodigen iedereen uit om een bezoek te brengen aan de tentoonstelling met als titel: “STOKKEM STAD DER VLECHTERS”, die plaatsvindt in de raadzaal van het stadhuis van Stokkem.

Blikvanger op deze tentoonstelling: Na 11 jaar kunt u opnieuw onze drie Stokkemer reuzen bewonderen: Neer, Trien en Manus !


 
Als de tentoonstelling smaakt naar meer, dan
vindt u in het Maascentrum De Wissen een uitgebreide collectie vlechtwerk. Een unicum in België !


EXTRA OPENDEURDAGEN
ARCHIEF KUNSTKRING ARNOLD SAUWEN


Op de smokkelmarkt zondagen 15 juli en 19 augustus zullen de lokalen van de Kunstkring geopend zijn voor het publiek. We nodigen iedereen uit om een bezoek te brengen aan ons prachtig gerestaureerd stadhuis en kennis te maken met ons uitgebreid archief.

Waar:
In de lokalen van het stadhuis in Stokkem (Rechtestraat).

Wanneer:
Smokkelmarkt zondagen 15 juli en 19 augustus, van 9.30u tot 12.30u.
30ste HERDENKINGSPLECHTIGHEID AAN HET VEER
Donderdag 10 mei om 19u

Graag willen wij u uitnodigen op de 30ste herdenkingsplechtigheid aan het veer op donderdag 10 mei 2018. Wij zijn een beetje “gruuts” dat de gouverneur van Belgisch Limburg, de heer Herman Reynders, heeft toegezegd om deze plechtigheid bij te wonen en de gelegenheidstoespraak te houden.

Aanvang plechtigheid om 19u  (einde voorzien rond 20u)

Na afloop zal de receptie plaatvinden in het stadhuis van Stokkem.

Wij hopen u op deze plechtigheid te mogen verwelkomen.


BEZOEK DE GERENOVEERDE KERK VAN STOKKEM

Nu de kerk van Stokkem weer geopend is, nodigt de Kunstkring Arnold Sauwen u uit om op dinsdag 1 mei om 14u in de kerk te komen luisteren naar de geschiedenis van de opeenvolgende kerken van Stokkem en het verhaal van de bouw van onze huidige kerk in 1844. Verder bespreken we ook het interieur en de symboliek in de vele kunstobjecten.
U krijgt o.a. een antwoord op de volgende vragen: Wat is er speciaal aan het Mariabeeld ? Hoeveel kostte de Kruisweg in 1850 ? Hoeveel klokken hangen in de toren ? Was er vroeger een kerkhof rond de kerk ? ...
Iedereen van harte welkom. De toegang is gratis.

"DE BAKEMAN"  NR 152

De Bakeman nr. 152 is het laatste nummer van de 38ste jaargang. We hebben opnieuw ons best gedaan door zoveel mogelijk verschillende onderwerpen in dit nummer aan bod te laten komen. De actualiteit wordt zowel op een ernstige als op een ludieke manier onder de loep genomen in o.a. “Stokkem leeft” en een humoristische tekst in het Stokkemer dialect over onze “Limburgse wolf”. Over niet minder dan 17 verschillende onderwerpen kunt u in dit nummer lezen, opgefrist met mooie foto's.
Na het verschijnen van het 150ste nummer van onze Bakeman, voor één keer volledig in kleur gedrukt, hebben we van u -beste abonnees- heel veel positieve reacties gekregen. Na veel wikken en wegen heeft het bestuur beslist om vanaf het begin van de nieuwe jaargang, in augustus 2018, alle Bakemannen volledig in kleur te laten drukken. Dit is bijna een unicum in Limburg bij de Heemkundige Kringen, maar heeft wel als gevolg dat de drukkosten zullen verhogen. Om dit zoveel mogelijk op te vangen zien we ons verplicht om, na ongeveer 25 jaar dezelfde prijs te handhaven, de abonnementsprijs iets te verhogen naar de gemiddelde prijs van de tijdschriften van alle Limburgse heemkundige kringen. Meer hierover leest u in “Ten Geleide” van de redactieraad. Wij hopen op uw begrip hiervoor en wij blijven met de redactieraad ons uiterste best doen om u een nog mooier en inhoudelijk kwaliteitsvol tijdschrift te bezorgen.
Wij hopen dat u allen trouw lid blijft van onze grote "Bakemanfamilie" en wensen u veel leesgenot.

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten Geleide
- Geschiedenis WO I – De vuurkaart en het vuurkruis
- WO I – Het laatste oorlogsjaar (2)
- Uit het archief 1951 – Inhuldiging van het Heldenplein
- Leven wij langer?
- Vastelaovend
- Dank aan de schenkers voor ons documentatiecentrum
- Manjele vaege: Ôs Limburregse wolleve!
- 28-10-1467: Een vergeten veldslag
- De familie Pannemans-Jacobs
- Kwartierstaat van Albert Gerard Pannemans
- Inwonersaantal van Dilsen-Stokkem
- Uit de oude doos: Sint-Annaschool 1954 met juffrouw Dewitte
- In memoriam Jan Derhaeg (1935-2018)
- Dank aan onze abonnees die ons afgelopen jaargang steunden!
- “Witte Kragen” Dopen eerste telg
- Protestanten in Stokkem tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648)
- Urbi et Populo
- Van Stockheim naar Stokkem
- Hoed af voor onze stoet
- Welkom op onze activiteiten
- Minneliederen van Hendrik van Veldeke (in het dialect)

Abonnementsprijzen per jaargang (augustus - mei):

Wenst u een abonnement op ons tijdschrift of misschien iemand te verrassen met een abonnement als geschenk? Laat ons maar iets weten.

10 euro voor inwoners van Stokkem
12 euro voor verzending buiten Stokkem
15 euro voor steunende leden
25 euro voor ereleden

De lijst van steunende en ereleden staat jaarlijks in het mei-nummer.

Contactgegevens voor bestelling ?

 

Jean-Pierre Segers, Keyertstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel: 089/75.87.44.

Rekeningnummer: BE78 2350 2357 8486

VZW Kunstkring Arnold Sauwen 3650 Dilsen-Stokkem

Voor deze prijs krijgt u jaarlijks in totaal meer dan 160 bladzijden lectuur over alle mogelijke onderwerpen met aangepaste foto's volledig in kleur en weetjes over Stokkem.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

We danken u voor uw steun en wensen u heel veel leesplezier !

Gerard Mostert, voorzitter


"DE BAKEMAN"  NR 151

Het nieuwe jaar is al even bezig en de leden van de redactieraad zijn er opnieuw in geslaagd om een inhoudelijk sterk en gevarieerde Bakeman samen te stellen. Door de vele activiteiten die de laatste maanden in Stokkem plaatsvonden is het deze keer uitzonderlijk een extra dik nummer geworden. 44 bladzijden, waarvan opnieuw 4 in kleur. Het verhaal met prachtige foto's over de familie Lehmann is één van de blikvangers in dit 151ste nummer. Hoeveel Stokkemenaren hebben niet bij “het fieterke” hun horloge, trouwring of wekker gekocht ? In “Mensen van bij ons” gaat het deze keer over Lambert Hommers.
De verhuis van ons archief naar het prachtig gerenoveerd Stadhuis en de inrichting van onze lokalen heeft veel tijd in beslag genomen. Maar uiteindelijk zijn we allemaal fier op het resultaat. De vele bezoekers op 1 en 3 december 2017 aan onze lokalen waren vol lof over ons werk. U kunt dit allemaal en nog veel meer lezen in deze Bakeman. Iedereen kan onze lokalen in het Stadhuis bezoeken iedere derde zondagvoormiddag van de maand van 9.30u tot 12u, behalve in juli en augustus.
Volgende data zijn: 18 februari-18 maart-15 april-20 mei.

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Geschiedenis WO I - Cremers Pierre, krijgsgevangene WO I
- Geschiedenis: Het laatste oorlogsjaar van WO I (1)
- Sint-Maartensfeest, cultureel erfgoed
- Glaskunst langs de Maas
- Overledenen 2017
- Hondenweer gijzelt kersthappening
- Horrornacht
- De familie Lehmann
- Kwartierstaat Gregoire Lehmann
- Uit de oude doos: Reünie 40-jarigen Stokkem in 2000
- Mensen van bij ons: Lambert Hommers
- Stokkem Leeft met volgende korte artikels:
   * Negenoord bij night
   * De knous
   * Tentoonstellingen
   * Toneel
- Manjele vaege: Ônderdfieftig
- Erfgoed in de prijzen
- Weer een kampioen ! Koninklijke Stockheimer Harmonie Sint-Elisabeth
- Arnold Sauwen en de opening van onze lokalen
- 99 Jaar geleden klonk klaroengeschal
- Prinsen en prinsessen a volonté
- Vliegende zwanen
- Minneliederen van Hendrik van VeldekeNIEUWJAARSWENSEN

Bij een nieuw jaar horen wensen van vrede en geluk, van tijd voor de kleine dingen in het leven en gezellige momenten met familie en vrienden, Maar bovenal wens ik iedereen een gezond jaar toe.

2017 was voor de Kunstkring een heel bijzonder jaar. Naast onze jaarlijks weerkerende activiteiten hebben we in november het 150ste nummer van onze Bakeman uitgegeven, volledig in kleur. Na de inrichting, meubilering en verhuis van ons archief, hebben we opnieuw onze vertrouwde lokalen kunnen innemen in het schitterend gerenoveerde stadhuis. De vele bezoekers hebben in december kunnen genieten van een mooie gevarieerde tentoonstelling in ons vergaderlokaal en tegelijkertijd kunnen kennis maken met ons uitgebreide archief.2018 heeft vast en zeker ook weer van alles in petto. Het begint al in januari wanneer we, na een lange onderbreking, weer ons documentatiecentrum kunnen openen voor alle geïnteresseerden.

Ik wens u fijne feestdagen !

Gerard Mostert, voorzitter


SINTERKLAAS

Bedankt Sinterklaas voor uw bezoek aan de vergadering van de Kunstkring en de mooie ingerichte lokalen in het genenoveerde Stadhuis van Stokkem.
OPENING VERNIEUWDE LOKALEN
IN HET GERENOVEERDE STADHUIS

Naar aanleiding van de herinrichting van onze vernieuwde lokalen in het gerenoveerde Stadhuis van Stokkem kwam Rik Sauwen vertellen over zijn grootoom: dichter Arnold Sauwen. De kunstkring organiseerde bij deze gelegenheid een tentoonstelling in deze vernieuwde lokalen waarbij u meteen de mogelijkheid had om kennis te maken met het gerenoveerde Stadhuis.
11 NOVEMBER

Wapenstilstandsdag is een jaarlijkse herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog op 11 november 1918.
In de gedenksteen naast de kerk in Stokkem staan de namen gebeiteld van de gesneuvelde Stokkemenaren van beide wereldoorlogen.

"DE BAKEMAN"  NR 150

In november verschijnt het 150ste nummer van onze Bakeman. Hier kon men enkel maar van dromen en hopen, toen de Kunstkring Arnold Sauwen in augustus 1980, meer dan 37 jaar geleden, van start ging. Jean-Pierre Segers, de voorzitter van de redactieraad heeft samen met de hele ploeg hard gewerkt om van dit nummer opnieuw iets moois te maken. Niet alleen inhoudelijk maar ook visueel hebben we niet gekeken op een extra inspanning. Dit jubileumnummer hebben we voor één keer volledig in kleur laten drukken. We wensen u veel leesplezier. Wenst u ook een abonnement op De Bakeman? Geef maar een seintje aan één van onze bestuursleden. Voor maar 7,50 euro is een inwoner van Stokkem al abonnee en ontvangt hij jaarlijks 4 nummers van 40 bladzijden dik.
Hoe meer zielen, (abonnees) hoe meer vreugde!!!

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Geschiedenis: Oorlogskranten 1914-1918
- Gruuts op Stokkem
- Uitnodiging tentoonstelling en opening nieuwe lokalen in het Stadhuis
- Gent, zinnebeeld van het verleden - onze culturele uitstap
- Groepsfoto deelnemers aan onze culturele uitstap naat Gent
- Contrast: Boyer uiterwaarden
- Archeologie speelplaats van de VBS
- Eén boom voor 19 gezinnen
- Once upon a time in the Boyen
- Lieske Deflem
- Kwartierstaat Maria Elisabeth (Lieske) Deflem
- Bier en spelen
- Veemarkt op de Steenkuilstraat – ingekleurde postkaart uit 1908
- Uit de oude doos: Straatvolleybaltornooien
- Wat als...
- 450 jaar geleden - 1568 Willem van Oranje stak met zijn leger
      bij Obbicht de Maas over naar Stokkem
- Manjele Vaege: De ieërste Boeijerfieëste!
- 18 december 1987 Steenkoolmijn Limburg-Maas in Eisden definitief dicht!
- Achterkant: Minneliederen van Hendrik van Veldeke in het dialect
!


UITSTAP NAAR GENT

Op 9 september trok de Kunstkring met een volle bus op culturele uitstap richting Gent. Het weer zat niet echt mee maar dat weerhield niemand ervan om te genieten van de prachtige stad Gent.


"DE BAKEMAN"  NR 149

Hopelijk genieten jullie nog met volle teugen van de vakantie. Wij hebben met de redactieraad niet stilgezeten en zijn er opnieuw in geslaagd een fijne Bakeman voor u samen te stellen. Dat er in Stokkem heel wat gebeurd is de laatste maanden kunt u lezen in “Stokkem Leeft”, een bijdrage van Jean-Pierre Yzermans. De herdenkingsplechtigheden rond WO I blijven nog altijd duizenden bezoekers lokken naar de Westhoek. In dit nummer beschrijft Jean-Pierre Segers de schadeclaims die personen of instanties uit Stokkem indienden bij speciale rechtbanken, omdat ze door de Duitse bezetter schade hadden geleden. Veel indieners kregen niets of slechts een deel van de door hun opgegeven som. Na de boskaart is er nu ook een erfgoedkaart. In een artikel van Gerard Mostert komt u te weten wat die erfgoedkaart in feite is. Hij heeft van alle woningen in Stokkem die op die erfgoedkaart staan een lijst per straat gemaakt. Ook staat er bij of het al een beschermde woning of plaats is. Zeker even kijken of uw woning er tussen staat. Jean Kenzeler heeft het over Hendrik van Veldeke. Uit de oude doos: deze keer een foto van de miniemen van Stokkem VV.Dit is slechts een greep uit de verschillende artikels die de leden van de redactieraad voor u hebben samengesteld. Wie graag abonnee wil worden op onze Bakeman laat dit maar even weten. Veel leesgenot!

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Geschiedenis: Dossiers oorlogsschade (slot)
- Stokkem Leeft
   * Terug thuis
   * Ze mogen komen...de toeristen
   * Bokkenrijders, heksen
   * Bebloeming
   * Pleitjuweel voor Jonas Voorter
   * Komkommertijd
   * Smokkelmarkt
- 70 jaar geleden: Uit vergeelde kranten (5)
       1947 De kerk van Stokkem bestaat 100 jaar
- Mensen van bij ons: Fien Op 't Eynde
- De roep van de doedelzak
- De familie Hopmans
- Kwartierstaat van Maria Elisabeth Hopmans
- Uit de oude doos: Stokkem VV Jeugdploeg miniemen 1973-1974
- Na de boskaart: een erfgoedkaart
- Een nieuwe koning
- Manjele vaege: Vèuir de veiligeid van de lèuij
- Hendrik van Veldeke: de eerste bij naam gekende schrijver/dichter/zanger
       uit de Nederlandstalige letterkunde
- Kerkbrand, Goddank
- Minneliederen van Hendrik van VeldekeSTOKKEM IN WERELDOORLOG I
100 JAAR GELEDEN

Op 10 juli 2017 is het juist 100 jaar geleden dat Pieter Nicolaas Hubert Bocken gedood werd “in bevolen dienst”. Hij werd in Stokkem geboren op 9 februari 1891 als zoon van Hubert Bocken en Maria Agnes Boutsen. Hij was de oudste van 8 kinderen waarvan er 4 als kind stierven.
Op 26 februari 1909 tekende hij als beroepsvrijwilliger en kwam dan in actieve dienst op 1 oktober 1909. In 1912 liet hij zich inlijven bij de rijkswacht. Hij werd “gendarme te voet” op 15 juni 1912 en “brigadier te paard” in het 2de eskadron” op 30 september 1912. Op 10 juli 1917 werd hij als “Wachtmeester der Gendarmerie” gedood “in bevolen dienst” in Ave-Capelle door een obusscherf. Twee dagen later werd hij op de militaire begraafplaats van Adinkerke aan de Heldenweg begraven in graf nr. 925. Op dit kerkhof rusten 1651 Belgische soldaten. Postuum werd hij vereerd met het Yzerkruis, het Oorlogskruis met Palm, de Medaille van de Overwinning en 4 oorlogsstrepen. Ook werd hem de toekenning verleend als Ridder in de Orde van Leopold II met Palm. Zijn vader Hubert Bocken, veldwachter op rust, overleed te Stokkem op 18 januari 1937 en zijn moeder Agnes Boutsen op 26 november 1937 in Leopoldsburg.

INRICHTING VERGADER- EN ARCHIEFLOKALEN VAN DE KUNSTKRING IN HET STADHUIS VAN STOKKEM

Het stadhuis van Stokkem is een neoclassicistische pand dat werd gebouwd in 1840 en deed tot 1971 dienst als gemeentehuis van Stokkem. In 2004 werd het beschermd. In april 2015 is de restauratie van start gegaan en op 24 februari 2017 heeft het stadsbestuur het gebouw officieel heropend.
Op het gelijkvloers is er een multifunctionele ruimte met keuken. Deze ruimte kan gebruikt worden voor recepties, tentoonstellingen, ceremonies enz. Ook het sanitair werd volledig vernieuwd. Op de eerste verdieping bevinden zich de lokalen voor de Kunstkring en voor het verenigingsleven. De zolder mag de Kunstkring inrichten als berging en/of archiefruimte.
De bedoeling van het bestuur van de Kunstkring Arnold Sauwen Stokkem was om de toegewezen lokalen te voorzien van aangepaste meubelen, vergadertafels, stoelen, hoge en lage houten wandkasten, hoge en lage metalen bergkasten, glazen kasten en ladekasten.
We hebben hiervoor een aanvraag ingediend bij het provinciebestuur voor een investeringssubsidie erfgoeddepots, met goed gevolg. Alle lokalen hebben we mooi kunnen inrichten. We danken hiervoor de bevoegde diensten van de provincie Limburg.
Wij hopen in het najaar onze lokalen opnieuw open te stellen voor het publiek.
WIST JE DAT ...

De Kunstkring Arnold Sauwen voor het eerst vergaderd heeft in haar vernieuwde lokaal, na de renovatie van het stadhuis van Stokkem. En ze nu bezig zijn met de voorbereidingen om alles terug te verhuizen naar hun lokaal !


HERDENKINGSPLECHTIGHEID AAN HET VEER

De Kunstkring Arnold Sauwen Stokkem had het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de vaderlandslievende plechtigheid op woensdag 10 mei 2017 om 18.45u. Deze vond plaats aan het monument ter nagedachtenis van de vijf Nederlandse soldaten die sneuvelden bij het oversteken van de Maas op de eerste dag, nl. 10 mei 1940, van Wereldoorlog II.PROGRAMMA:
18.45u
Welkom aan het monument ('t Maasveer) opstellen van de militaire voertuigen

19.00u
Welkom door de voorzitter
Naamafroeping van de vijf gesneuvelde Nederlandse soldaten
Herdenkingstoespraak
Muziek
Gedicht
Te Velde – Last Post
Bloemenhulde met aangepaste muziek
Kon. Fanfare St.-Cecilia Meeswijk speelt Nederlands en Belgisch volkslied
Slotwoord
De Kon. Fanfare St.-Cecilia Meeswijk speelt het Limburgs volkslied
Dankwoord
Receptie

Wij gedenken op 10 mei niet alleen deze vijf Nederlandse soldaten die aan het veer sneuvelden, maar alle soldaten en oorlogsvrijwilligers die overal ter wereld hun leven lieten voor onze vrijheid.

In naam van het bestuur van de Kunstkring,
Gerard Mostert, voorzitter


"DE BAKEMAN"  NR 148

Beste lezers, geachte abonnees. De Bakeman nr. 148 is het laatste nummer van de 37ste jaargang.
We zijn er opnieuw in geslaagd om een mooi geïllustreerd en gevarieerd nummer samen te stellen.
* Naast de vertrouwde onderwerpen heeft Jean Kenzeler het in “Manjele vaege” over de serie Beau Séjour. Na het succes van deze TV-serie heeft Jean al het scenario geschreven voor een vervolg, met  opnieuw een onvoorspelbare ontknoping.
* In Stokkem leeft beschrijft Jean-Pierre Yzermans de vele activiteiten die de laatste maanden plaats vonden in onze stad.
* De discussie rond het Limburgs spoorwegennet is de jongste tijd weer actueel. Wist u dat er ooit concrete plannen waren om een spoorlijn vanuit Stokkem naar de Kempen aan te leggen. In een bijdrage van Jean-Pierre Segers leest u hier meer over.
* In dit laatste nummer van de 37ste jaargang staat traditiegetrouw de lijst van de steunende en ereleden. In naam van het bestuur wil ik alle abonnees bedanken voor hun steun.
Dit zijn maar enkele van de vele onderwerpen die aan bod komen in deze nieuwe Bakeman nr. 148 van mei 2017. Mag ik u vragen, beste lezers om niet te vergeten uw abonnement te hernieuwen. Ik wens u veel leesplezier !


Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Geschiedenis: Dossiers oorlogsschade WO I (4)
- “Maas en Kempen” 60 jaar en springlevend
- ’n Toren… ”Mezèèrie Mezèèrie”
- Oorlogsgedicht “Men noemt hem”
- Manjele vaege: Boo Sezjoeër
- Carnavalverslaving
- De familie Beugels
- Kwartierstaat vertrekt vanaf Maria Cornelia (Nelly) Beugels
- Uit de oude doos: 1961 Zangkoor verzorgt huwelijksmis van Henri Leppens
- Stokkem leeft
- Dank aan onze abonnees
- Stadhuis gerenoveerd
- Contrast: ... der schande ... Weg naar restaurant Molenveld
- En onze jongens ploeterden voort
- Voormalige handelszaken in Stokkem (1) Stadsherberg de Graanbeurs
- Stokkemenaren publiceren: Familie Van Mulken
- Een trein in Stokkem
- Waar haalt Gerard (Mostert) de mosterd? G.L.J. Mostert 15 jaar voorzitter
- Foto: Gruuts op Stokkem “Moederliefde”
- Op de achterkant: Betekenis maanden mei, juni en juli


De voorraad “JUBILEUMBOEKEN” slinkt !
OP=OP

* Nog altijd te koop bij de voorzitter Gerard Mostert en de secretaris Jean-Pierre Yzermans. De prijs bij afhaling bedraagt 20 Euro. Zo maar eventjes 275 blz. leesplezier over STOKKEM !

* Een lijst van alle boeken, stripverhaal en wandelgidsen die nog te koop zijn kun je terugvinden op deze website. Kijk even bij publicaties !


VOORDRACHT:
"Het Belgisch leger tijdens de
 eerste oorlogsmaanden van 1914"


De Kunstkring Arnold Sauwen samen met de werkgroep WO I van Dilsen-Stokkem organiseren op vrijdag 7 april een voordracht rond het Belgisch leger tijdens de eerste oorlogsmaanden van 1914.
Ondanks het feit dat 1/3de van alle dodelijke slachtoffers van WO I in deze eerste maanden vielen, is deze periode niet zo bekend.
Daar willen we een beetje verandering in brengen met een voordracht.

Deze vindt plaats in ‘t HEERENHUYS, Rijksweg 513 te DILSEN op vrijdag 7 april 2017 om 20u00. Inkom 5 euro.

Kolonel Troubleyn verbonden aan het legermuseum in Brussel zal deze voordracht verzorgen. Wij hopen u op die avond zo talrijk mogelijk te mogen verwelkomen.

Namens de werkgroep WO I,  voor Stokkem, de Kunstkring Arnold Sauwen.
"DE BAKEMAN"  NR 147

Beste abonnees en Stokkemenaren. In februari 2017 verschijnt het 147ste nummer van ons driemaandelijks tijdschrift “De Bakeman”. De redactieraad, onder leiding van Jean-Pierre Segers, heeft ook deze keer weer schitterend werk geleverd. Niet minder dan 20 verschillende onderwerpen komen in dit nieuwe nummer aan bod. De teksten worden opgefrist met prachtige foto's waarvan 1 pagina met 4 kleurenfoto's.
Nieuwe abonnees krijgen gratis bij “De Bakeman” het stripverhaal “Stokkem Körversstedsje aan de Maas”. Wie graag een abonnement wenst, moet even iets laten weten aan één van onze bestuursleden en dan krijgt u 4x per jaar het tijdschrift thuis bezorgd.


Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Geschiedenis: Dossiers Oorlogsschade (3)
- Negenoord by night
- Jaarprogramma 2017
- Kom uit je hok
- Reactie van lezer: De Rijnwacht
- Manjele vaege: Et wuurt wêij langer wêij erger
- Prinsen komen en gaan
- Contrast: Stokkem = Thorn – Rechtestraat
- Arnold Sauwen
- Kwartierstaat Arnold Sauwen
- Uit de oude doos: Voetbalploeg-Juniors 1965
- Stockheimer Sint-Elisabethharmonie kampioen
- In memoriam Fons Vanholsaet
- Overledenen 2016
- Stokkem leeft
- De Snep: show na droefenis
- White Christmas versus Witte Kerst
- Verenigd rond een kille steen
- Topontwerper Gert Voorjans brengt ode aan Antwerpen.SCHITTEREND KUNSTBOEK VOOR DE KUNSTKRING

Tijdens onze geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst op 19 januari werden we verrast door ons bestuurslid Guy Voorjans die het prachtige kunstboek Daily Life van zijn broer Gert overhandigde aan de Kunstkring.
Geboren Stokkemenaar Gert Voorjans woont en werkt in Antwerpen en is een top interieurontwerper, met opdrachten die hij gerealiseerd heeft voor bekende personen over de hele wereld. In zijn eerste boek Interior Life konden we al genieten van pareltjes van inrichtingen van winkels, woningen en zelfs kastelen. De visuele uitstraling en de lay-out van zijn tweede boek Daily Life is effenaf schitterend. De teksten bij alle ontwerpen zijn in het Engels. Door middel van prachtige foto's maken we kennis met de ontwerpen en inrichtingen die hij recent gemaakt heeft in binnen- en buitenland. In ons driemaandelijks tijdschrift De Bakeman nr. 147 van februari 2017 gaan we dieper in op het leven en werk van deze in Stokkem geboren topontwerper. Wie graag een abonnement wenst op De Bakeman, moet even iets laten weten aan één van onze bestuursleden en dan krijgt u 4x per jaar het tijdschrift thuis bezorgd.


PRETTIGE FEESTDAGEN EN
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR


Dikke mutsen en warme sjaals, sneeuw op de daken, beslagen ruiten, knusse momenten voor de open haard, een mooi versierde kerstboom met kerststal, gezellig samenzijn met vrienden en familie… we zitten weer in de meest gezellige periode van het jaar met het feest van Kerstmis en Nieuwjaar. Wanneer het einde van een jaar in zicht is, maken we traditiegetrouw de balans op van de goede en minder fijne dingen die het afgelopen jaar ons pad kruisten. Voor de één was het een goed jaar, voor de ander een jaar om snel te vergeten. Maar uiteindelijk moeten we trachten om de mooie herinneringen te koesteren en de minder goede een plaats te geven. Ook in onze Kunstkring hebben we dit moeten doen.2017 zal voor het bestuur een bijzonder druk jaar worden. De restauratiewerken aan het Stadhuis hebben langer geduurd dan wij gedacht hadden, maar het resultaat mag wel gezien worden. Het huidige Stadhuis, gebouwd in 1840, is na de restauratiewerken opnieuw een parel geworden in het centrum van onze stad Stokkem. Wij hebben van het stadsbestuur de zolderruimte en een groot vergaderlokaal op de eerste verdieping ter beschikking gekregen, waarvoor onze oprechte dank. De inrichting van deze lokalen en de archivering van ons uitgebreid archief zal echter tijd en inzet vragen van onze bestuursleden en losse medewerkers. Dit wordt in 2017 voor ons een immense uitdaging. Wanneer alles klaar is zullen we ons archief eindelijk kunnen openstellen voor het grote publiek.

In “Ten Geleide” van onze Bakeman nr. 147 van februari leest u het volledig jaarprogramma 2017 van onze Kunstkring. Samen met het stadsbestuur hoop ik u heel binnenkort te mogen verwelkomen, in ons vernieuwd Stadhuis.
Dan rest mij enkel nog u en uw familie een sfeervol Kerstfeest en een gelukkig en gezond Nieuwjaar te wensen !

Gerard Mostert, voorzitter


WAPENSTILSTAND

In de gedenksteen naast de kerk staan de namen gebeiteld van de gesneuvelde Stokkemenaren van beide wereldoorlogen.
Onze geboren Stokkemer dichter Arnold Sauwen schreef kort maar krachtig deze tekst:

“LAAT VERBROKKELEN DIT GRANIET, HELDENDADEN STERVEN NIET”

Wapenstilstandsdag is een jaarlijkse herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog op 11 november 1918. Alle genodigden en deelnemende verenigingen kwamen samen aan het Atheneum Maasland langs de Stadsgraaf. Eerst werd een bezoek gebracht aan de tentoonstelling samengesteld door de leerlingen van het Atheneum, met als thema “VREDE”.
Onder begeleiding van de Koninklijke Stockheimer Harmonie St.-Elisabeth begaven de aanwezigen zich naar het monument van de gesneuvelden. Stil werd het toen de leerlingen van beide scholen, voor elke gesneuvelde Stokkemenaar van beide wereldoorlogen een roos neerlegden aan de voet van het monument. In één van de toespraken kreeg men het verhaal te horen over de “Onbekende Soldaat”.
Met het spelen van The Last Post en het Belgisch Volkslied werd deze ingetogen herdenkingsplechtigheid besloten.

VOORSTELLING WO I

Op donderdag 10 november 2016 vond een voorstelling over WO I plaats in zaal Opus van de muziekacademie, Schuttersstraat Stokkem.
De voorstelling, een liefdesverhaal rond een Belgische soldaat in het Engelse Birtley, werd gebracht door het gezelschap Borsalino. Het was een organisatie van de vijf heemkundige kringen, de vriendenkring van de militairen en de oudstrijdersbond KNSB.
"DE BAKEMAN"  NR 146

Opnieuw zijn we er in geslaagd om een fijne Bakeman voor u samen te stellen. Vele lezers stellen ons regelmatig de vraag: “Waar halen jullie toch allemaal die informatie ?” Dat is het werk van een “nieuwsgierige” en gedreven redactieraad die op zoek gaat naar bronnen, archieven en personen.
- In de rubriek geschiedenis leest u onder “Dossiers oorlogsschade” wat zowel onze plaatselijke brouwers als de gewone burger aan oorlogsschade hebben gehad tijdens WOI en welke vergoeding ze hiervoor hebben ontvangen.
- In “Manjele vaege” heeft Jean een ludiek verhaal geschreven over een Stokkemenaar in WO I.
- In “Mensen van bij ons” komt Guido Indencleef en dochter Esther aan het woord.
- De kwartierstaat begint deze keer bij Miel Diris
- Kecskes Frank “Udi”, onze verst wonende trouwe abonnee
- Deze zomer is er in Stokkem veel gebeurd. Dit komt uitvoerig aan bod in “Stokkem leeft” of in een apart artikel.
- Op cultureel en heemkundig vlak heeft de Kunstkring de laatste maanden niet stilgezeten. Over al deze activiteiten leest u meer in deze Bakeman.
- Onze website bestaat dit jaar 10 jaar. U heeft er nog niet naar gekeken? Hoog tijd om dit eens uit te proberen. We weten niet waar het aan ligt, maar 2014 was tot nu toe het topjaar met zo maar eventjes meer dan 52 000 unieke bezoekers.

We wensen u veel leesgenot met dit herfstnummer.
Volg de werking van de Kunstkring via onze website en facebookpagina.

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Geschiedenis: Dossiers oorlogsschade (2)
- Guido en Esther Indencleef
- Stokkem leeft: Info & smokkelmarkt
- Kecskes Frank “Udi”
- Onze cultuurreis naar Keulen
- Schots en sjeif
- Welkom maar niet geliefd (bevers)
- Miel Diris
- Kwartierstaat Emiel Joseph Diris
- Uit de oude doos: Klasfoto laatste kleuterklas meisjes geboren in 1948
- L.D.S. een triomffeest
- Manjele vaege: Lange, buk tich want ze sjeete dich kepot!!!
- Met V.E.L.T. het veld in
- Contrast: De Tugela
- Huifkarimpressies
- Stokkemse fieëste
- Onze website bestaat 10 jaar
- KadasterarchievenDE KUNSTKRING GING OP REIS NAAR KEULEN

Onze jaarlijkse culturele uitstap vond dit jaar plaats op zaterdag 10 september 2016. We brachten een bezoek aan de Duitse stad Keulen. Bekijk de foto's in het fotogedeelte van onze website.


"DE BAKEMAN"  NR 145

Rond 15 augustus 2016 verschijnt het 145ste nummer van ons driemaandelijks tijdschrift “De Bakeman”.
Dit nummer is het eerste van de 37ste jaargang. Het is opnieuw 40 bladzijden dik met een bijzonder gevarieerde inhoud. Alle teksten worden opgefrist met mooie foto's.

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?


- Ten geleide
- Geschiedenis: Dossiers oorlogsschade (1) WO I
- 10-mei viering ligt onder vuur
- Boyen en Negenoord worden Stokkem
- Uitnodiging. Jaarlijkse culturele uitstap naar Keulen
- De familie Kaes-Janssen
- Kwartierstaat Kaes
- Uit de oude doos: Eerste leerjaar meisjes schooljaar 1976-1977
- Mensen van bij ons. Leopold Colla en Elly Pijkels
- Stokkem leeft
- Manjele vaege: Eksit!
- Jongeren en heemkunde
- Bonen versus processie
- De schutterij
- Ronny Voorter presenteert
- Wij dankenSTOKKEM IN WERELDOORLOG I
100 JAAR GELEDEN

WO I  100 jaar geleden, op 2 juli 1916 sneuvelde Stokkemenaar Frans Lambert Kenzeler in Westvleteren.
HERDENKINGSPLECHTIGHEID AAN HET VEER

“Het monument aan het veer”, zoals men dit gedenkkruis, geplaatst op een gemetste sokkel noemt, werd op 18 augustus 1989 ingehuldigd naar aanleiding van 150 jaar scheiding van de beide Limburgen. Het is een blijvend aandenken aan de 5 Nederlandse soldaten van het regiment Limburgse Jagers die aan het veer sneuvelden op 10 mei 1940. Zij hoopten op Belgisch grondgebied te ontsnappen aan de oprukkend overmacht van Nazi-Duitsland.
10 mei 1940 werd een verschrikkelijke dag voor al de families van de slachtoffers.
Vijf lange jaren heeft de gruwel van de Tweede Wereldoorlog geduurd! 39 miljoen doden in Europa alleen.
Wij gedenken op dinsdag 10 mei 2016 om 19.00u aan het monument aan het veer voor de 28ste keer, niet alleen deze vijf Nederlandse militairen, maar alle soldaten en onschuldige mannen, vrouwen en kinderen die in alle oorlogen, concentratiekampen en terroristische aanslagen overal ter wereld stierven.

PROGRAMMA

18.45u
Rondrit oude legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog door Stokkem en dan naar het monument

19.00u. Begin herdenkingsplechtigheid
Muziek doedelzak door de heer Willy Magel
Welkom
Naamafroeping gesneuvelden
Gelegenheidstoespraak
Muziek doedelzakspeler
Gedicht
Te Velde en The Last Post – muzikant Nico Urlings
Bloemenhulde - muziek doedelzakspeler
Nederlands en Belgisch volkslied – Fanfare Meeswijk
Slotwoord
Limburgs volkslied – Fanfare Meeswijk
Dankwoord
Receptie voor genodigden in Taverne Restaurant Molenveld

Iedereen is van harte welkom!!!"DE BAKEMAN"  NR 144

Bakeman nr. 144 is het laatste nummer van de 36ste jaargang. Het bestuur van de Kunstkring en onze penningmeester zouden het fijn vinden als iedereen opnieuw zijn abonnement hernieuwt. Wij blijven onze uiterste best doen om ook voor de volgende jaargang iedere keer opnieuw een mooie Bakeman voor u samen te stellen. Naast de vaste rubrieken wordt er in dit nummer speciaal aandacht geschonken aan de geschiedenis van Femma, voorheen KAV, naar aanleiding van het stopzetten van hun werking. In de rubriek geschiedenis WO I werd in 1916, dit jaar juist 100 jaar geleden, brouwer en landbouwer Joseph Nelis voor de tweede maal verplicht om zijn paard af te staan aan de Duitse overheid. Hoe dit afgelopen is en de rol van paarden en andere dieren in WO I kunt u lezen in dit 40 bladzijden dik nummer. We wensen u veel leesgenot !

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten Geleide
- Geschiedenis WO I: Brief van burgemeester
      Medaer aan de Duitse overheid
- Manjele vaege: Laot et uch smaake
- Busreis naar Lottum
- Tijdelijke tentoonstelling in de Wissen: Natuur langs de Maas
- Mensen van bij ons: Arlette Stormens (de poppenmaakster)
- Uit vergeelde kranten (4) Stokkem had ooit bijna...een Maasbrug
- Graad van Koeb
- Kwartierstaat Peeters
- Uit de oude doos: Toneelgroep De Herbloeiende Stock
- Dank voor uw steun
- De stoet na de stoet
- Mijn naam is...Jean-Pierre Yzermans
- Projecten in en rond Stokkem
- Exit, het einde van Femma/KAV
- Gedicht: De MaasSTADHUIS STOKKEM WORDT GERENOVEERD

Wie door het centrum van Stokkem rijdt, kan er niet naast kijken: het slechte wegdek van de Steenkuilstraat is vernieuwd en men is ook volop bezig met de restauratiewerken van de St.-Elisabethkerk. Een jaar geleden zorgde een storing in het verwarmingssysteem ervoor dat heel het gebouw onder een dikke roetlaag kwam te liggen. Een volledige reiniging van het interieur en een herschildering van het gebouw moeten de kerk weldra weer bruikbaar maken.

Maar ook aan het stadhuis in de Rechtestraat wordt hard gewerkt. Dit historisch gebouw, dat officieel beschermd is, kent een rijke geschiedenis. Op een oude kaart van 1707 zien wij al een stadhuis op deze locatie. In 1792 brandde het af door onvoorzichtigheid van Franse soldaten die het opgeëist hadden. Een aanvraag van het toenmalige gemeentebestuur om het kerkje van het verdwenen klooster van de zusters Penitenten op de hoek van de Steenkuilstraat en Schuttersstraat als stadhuis te mogen inrichten, werd door de hogere overheid afgewimpeld. Het stadhuis werd heropgebouwd, maar in 1839, toen meer dan 200 huizen in Stokkem in de vlammen opgingen, liep het weer zware schade op. Na een heropbouw diende het gebouw niet alleen als administratief centrum van Stokkem, maar ook als lagere school en tekenschool.

De laatste renovatie dateerde van eind jaren ’50 van vorige eeuw. Na de gemeentefusie van 1971 verloor het gebouw zijn functie als stadhuis. Het fungeerde als onderkomen van het toenmalige COO, als bibliotheek en administratie voor de dienst Stadskernherwaardering. De raadszaal werd gebruik als vergaderruimte of ontvangstruimte bij officiële plechtigheden.
Na de verhuis van de bibliotheek vond de Kunstkring Arnold Sauwen hier een onderkomen als vergaderplaats, maar ook als depot van plaatselijk erfgoed. Iedere derde zondag van de maand konden geïnteresseerden hier terecht voor opzoekwerk in de heemkundige bibliotheek, in de parochieregisters en andere documentatie. Ondertussen drong zich een grondige opknapbeurt van het gebouw op. Het stadsbestuur zorgde voor plannen en stelde een subsidiedossier op, zodat de werken konden rekenen op een serieuze toelage.
Met het oog op de huidige renovatie diende vorig jaar de hele inboedel verhuisd te worden naar een tijdelijke opslagplaats. Ondertussen is de renovatie al duidelijk zichtbaar: een nieuw dak en ramen geven al een heel ander beeld van de buitenzijde.Op dit ogenblik is het interieur aan de beurt. Bij de werken stootte men op een gewelfde kelder. Onder de trap, verborgen onder een betonnen vloer, ontdekte men immers een stenen trap die naar deze ondergrondse ruimte leidde. Ook deze kelderruimte krijgt een grondige opknapbeurt.

Het stadsbestuur hoopt het gebouw klaar te hebben tegen begin juli als het centrum van Stokkem weer het decor wordt van een reeks smokkelmarkten tijdens de zondagvoormiddagen van juli en augustus. De Kunstkring Arnold Sauwen wil de renovatie van het gebouw ook aangrijpen om de eerste verdieping en de zolderruimte te voorzien van nieuw meubilair om te vergaderen en het erfgoed in aangepaste kasten te bewaren.

Jean-Pierre Segers


MAASOVERSTROMINGEN

Met de regen van de jongste dagen en weken vragen veel Stokkemenaren zich af: "Hoe is het met de Maas?" De relatie tussen deze regenrivier en de bewoners langs de oevers vormt al eeuwenlang een soort haat-liefde verhouding.
Het water zorgde vroeger voor drinken en voor de vruchtbaarheid van de gronden om aan landbouw te doen. Een rustige, kabbelende rivier in de zomer, maar in de winter liet de Maas zich van een andere zijde zien: als het in Frankrijk en de Ardennen dooide of er viel heel wat regen uit de lucht, was het prijs. Soms twee- of driemaal per winter liepen de dijken over en zetten ze vooral de landbouwgronden onder water.
In de geschiedenis van Stokkem staan een aantal jaartallen in het rood gemarkeerd. Zo was er het jaar 1643, waar, volgens de overlevering in het Maasland 500 mensen zijn verdronken. De zusters Penitenten waren net buiten de Stokkemse wallen een  klooster aan het bouwen, toen het water heel de fundamenten wegspoelde. De Stokkemenaren aanzagen dit als een straf van God, omdat zij tegen de bouw van het klooster waren, ze vreesden immers dat ze moesten opdraaien voor het onderhoud van de zusters. Als "boete" kregen de zusters grond in het veilige centrum, binnen de wallen, waar ze tot aan de Franse Revolutie, een groot klooster met pensionaat uitbouwden.
De grote overstroming van 1880 leverde Stokkem een mooi kapelletje op. Ook nu weer was heel het stadje ondergelopen, omdat de dijken in Leut en Vucht het hadden begeven. Theodoor Stevens en Jacobus Knoors gingen in een roeiboot de boerderijen, die in het gehucht Boyen blank stonden, bevoorraden. Het bootje sloeg om. Knoors kon zich vastgrijpen aan een boom, terwijl Stevens op een bussel stro vijfhonderd meter afdreef. Zijn geschreeuw zou tot Dilsen en Stokkem te horen zijn geweest. Een persoon uit Grevenbicht kon hem redden. Als dank liet Stevens het kapelletje van de Zeven Smarten bouwen in de Boyen. Het gebouw is nog steeds een stille getuige van deze rampspoed.
Aan de grote overstroming in het begin van 1926, 90 jaar geleden dus, is een droevig verhaal verbonden. Ook nu weer was heel Stokkem onder water gelopen.
Kla Engelen en zijn echtgenote Suska hadden een zoontje van een half jaar oud. Kla wilde zijn gezinnetje in veiligheid brengen en zijn woning verlaten. Zij woonden immers op de hoek van de  Tugela en het Molenveld, waar het Maaswater kwam aandonderen. Theo Bodvin, Guillaume Rutten (later senator) en Pier Op de Kamp waren de redders van dienst. Bodvin had voor een bootje gezorgd. De familie Engelen bleef boven in het huis op het bootje wachten. Kla, zijn vrouw en het kindje gingen aan boord van het bootje. Toen moesten de redders een stukje tegen de stroming in roeien. Daar ging het mis. Via een ladder kon Kla zich redden en later werd ook Suska uit het water gehaald.
Ze moest gereanimeerd worden. Toen vroeg ze: "Waar is mijn kind?" Niemand kon een antwoord geven. Enkele dagen later vond men het lijkje vastgedreven in de haag van een moestuin in Dilsen.De vloedgolf van 1926 had heel veel schade veroorzaakt in België en Nederland. Er stroomde toen 3.000 kubieke meter water per seconde door de Maas. Koning Albert I bracht een bezoek aan de getroffen streek. Ook zijn kleinzoon koning Boudewijn kwam in 1984 poolshoogte nemen bij weer eens een grote overstroming.De recentste overstromingen, nl. in 1993 en 1995 staan nog steeds in het geheugen van veel mensen gegrift. Door de verbetering van de dijken en met massale inspanningen, kon toen een erge ramp voorkomen worden.
Stokkemenaren hebben altijd leren leven met de Maas. Positief aan vroegere overstromingen is wel dat ze het stadje groter hebben gemaakt. Vaak zorgde de watervloed immers voor een verplaatsing van de bedding. En de Maas deed dit in Stokkem steeds oostwaarts. Vermits bij de grensscheiding België-Nederland de Maas in het oosten van Limburg als grens werd genomen, betekent dit dat, dankzij de Maas, het Stokkemer grondgebied telkens groter werd. Zo behoorde het  gehucht “Boyen” eertijds bij Grevenbicht en is het prachtige natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd afgesnoept van Nederland.

Jean-Pierre Segers


"DE BAKEMAN"  NR 143

De uitgave van ons jubileumboek naar aanleiding van de viering van ons 35-jarig bestaan valt zeer goed in de smaak. De vele positieve reacties in en buiten Stokkem en van de families die in het boek beschreven worden doen ons veel plezier. Dit unieke boek van zo maar eventjes 275 bladzijden dik is nog altijd te koop voor slechts 20 euro in 't Gezettewinkelke Steenkuilstraat 37 te Stokkem en bij de voorzitter en secretaris van de Kunstkring.
De redactieraad is na de presentatie van het boek niet bij de pakken blijven zitten en is er opnieuw in geslaagd om een schitterende Bakeman samen te stellen. Dit 143ste nummer bevat veel informatie over het heden en verleden van onze stad Stokkem en is opgefrist met vele mooie foto's. Hebt u nog geen abonnement of wenst u nog een jubileumboek? Geen probleem! Laat ons maar iets weten en wij zorgen voor de rest. Ik wens u veel leesplezier!

Wat kunt u zoal lezen in dit nieuwe nummer?

- Ten geleide
- Geschiedenis: Het “Bureel Van Weldadigheid”
    in de Eerste Wereldoorlog
- Stokkem leeft: Bel & Bo
     Halloween
     Sint-Maarten
     Muziek
- Kennismaking met “Graaf van Loon”
- Manjele vaege: Aubelemenkes ônger den oeëge wal?
- 11 November: Anders dan anders
- L.D.S.-Winnaars gehuldigd
- De familie Vandewauw
- Kwartierstaat van Jan Vandewauw
- Uit de oude doos: Stokkem 9 juli 1950 -
      Eerste Heilige Mis René Venken
- Prinsenkot & Kerstkribbe
- Van muzikale concurentie gesproken
- Indian Summer
- Johan (Jo) Ubaghs
- Kunstkringlid Michel Vanderhoven 30 jaar dirigent
- Overledenen Stokkem 2015
- 50 Jaar Ziekenzorg
- Gedicht: Mijn Maasland van Marie-Louise Bergers

JUBILEUMBOEK

De Kunstkring werd opgericht in 1980 en vierde in 2015 zijn 35-jarig bestaan. Als slot van dit jubileumjaar werd een prachtig jubileumboek uitgegeven. Het boek bestaat uit drie delen:


De geschiedenis van 35 jaar Kunstkring
Het begraven in Stokkem, naar aanleiding van 60 jaar nieuw kerkhof
60 familieverhalen van Stokkemenaren met kwartierstaatWaar en hoe kan ik het jubileumboek kopen ?

U kan het
jubileumboek kopen en zelf afhalen bij de voorzitter of secretaris. Kostprijs 20 euro.

Voorzitter : Gerard Mostert, Kapelstraat 41, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel : 089/79.13.24.

Secretaris : Jean-Pierre Yzermans, Nieuwe Weerd 19, 3650 Dilsen-Stokkem  Tel : 089/75.58.71.

Ook is het boek te koop in 't Gezettewinkelke, Steenkuilstraat 37 te Stokkem.

Indien u het jubileumboek niet zelf kan komen halen dan kan het boek ook via de post opgestuurd worden. U schrijft dan 27 euro over op rekeningnr: BE78 2350 2357 8486, met de mededeling "Jubileumboek Stokkem 2015" en u krijgt het boek thuis opgestuurd. Kostprijs 20 euro + 7 euro verzendingskosten.


WANDELGIDS: "WANDELWIJZER DOOR HET PITTORESKE STOKKEM"

 

De wandelgids valt bij onze lezers en wandelaars bijzonder goed in de smaak. Deze kleurrijke gids laat u op een bijzondere manier kennis maken met de vele mooie plekjes, gebouwen en monumenten in Stokkem. Hoog tijd dus om je wandelschoenen aan te trekken en te genieten van Stokkem, parel aan de Maas.

U kunt de "Wandelwijzer door het pittoreske Stokkem" bekomen door storting van slechts 3 euro op ons rekeningnummer IBAN BE78 2350 2357 8486, als u in Stokkem woont of door 5 euro te storten als we hem moeten verzenden. De wandelgids is ook te koop in het Maascentrum De Wissen.
We wensen u veel wandelplezier!

 

Wandelwijzer door het pittoreske Stokkem


DE KUNSTKRING ARNOLD SAUWEN
OOK OP FACEBOOK


De Kunstkring Arnold Sauwen Stokkem kan je ook volgen op Facebook (www.facebook.com/kunstkringarnoldsauwen). We houden je er op de hoogte van al onze activiteiten en nieuwtjes. "Like" onze pagina en maak er reclame voor bij je Facebookvrienden ! Veel plezier.


WAAR VIND IK DE TEKSTEN EN FOTO'S TERUG DIE VROEGER OP DEZE PAGINA STONDEN ?

 

Alle teksten, fotoverslagen, nieuwtjes, ... die sinds het bestaan van onze website op deze home-pagina gepubliceerd werden, zijn niet zomaar verdwenen. U kan ze nog eens herlezen op de archief pagina's van  onze website. U vindt ze terug door onderaan deze pagina te klikken op 'Archief 2006 - 2015'.


Archief :

20062007 - 2008 - 2009 - 2010

2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015